Blue Module faciliteert de toepassing van Best Practices voor ESG

Best practices zijn cruciaal bij het beheren van informatie over gezondheid en duurzaamheid. Een best practice is een bewezen effectieve techniek, methode of activiteit. Blue Module verzamelt honderden prestatiegegevens over gezondheid en duurzaamheid voor interne analyse en rapportage, evenals certificering (WELL, Fitwel, BREEAM, LEED, WiredScore), benchmarking (bijv. GRESB), publicatievereisten voor financiering (SBR Nexus) en overheidsregulering zoals de EU Taxonomy (SFDR, CSRD).

WELL Building Standard

De WELL Building Standard is een prestatie-gebaseerd systeem voor de bouw en ontwerp van gebouwen dat zich richt op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Het omvat criteria op het gebied van luchtkwaliteit, verlichting, geluid, water, voeding, beweging, comfort en bewustzijn van bewoners.

Meer informatie over WELL

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een duurzaamheidbeoordelingsmethode voor gebouwen in Nederland, die wordt gebruikt om de milieuprestatie van gebouwen te evalueren en te verbeteren. Het staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method - Nederland. Is nauw gelieerd aan BREEAM International.

Meer informatie over BREEAM

LEED Rating System

BREEAM International is een methode voor duurzaamheidbeoordeling van gebouwen wereldwijd. Het staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het wordt gebruikt om de milieuprestatie van gebouwen te evalueren en te verbeteren en is gebaseerd op een puntensysteem waarbij gebouwen punten kunnen verdienen door bepaalde duurzaamheidscriteria te halen.

Meer informatie over LEED

GRESB

GRESB is een wereldwijde benchmark voor duurzaamheid van vastgoedportfolio's. Het staat voor Global Real Estate Sustainability Benchmark. Het biedt een gestandaardiseerd kader voor de evaluatie en verbetering van de duurzaamheid van vastgoedondernemingen en -beleggingsfondsen. GRESB is gericht op het verhogen van transparantie en verantwoording in de vastgoedbranche met betrekking tot duurzaamheidsprestaties.

Meer informatie over GRESB

Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM)

De CRREM-standaard is een methodologie die is ontwikkeld om koolstofrisico's in vastgoedportefeuilles te beoordelen en te beheren. Het biedt een raamwerk voor het meten en verminderen van de CO2-voetafdruk van vastgoedactiva, rekening houdend met zowel directe als indirecte emissies die verband houden met een eigendom. De CRREM-standaard heeft tot doel vastgoedbeleggers en -managers te helpen de financiële risico's in verband met klimaatverandering en de overgang naar een CO2-arme economie beter te begrijpen en te beperken.

Meer informatie over CRREM

SBR NEXUS Vastgoedtaxonomie

Banken willen een actieve rol spelen bij de verduurzaming van vastgoed en stellen steeds strengere eisen aan het vastgoed om financiering te verkrijgen. Zelfs bij bestaande financieringen eisen banken dat het vastgoed duurzaam is. Banken baseren steeds meer hun dienstverlening op gegevens die gestandaardiseerd en digitaal worden aangeleverd, en vragen om deze gegevens via SBR Nexus te verstrekken, volgens de Vastgoedtaxonomie standaard. De nieuwste versie van de Vastgoedtaxonomie van SBR Nexus (VT 17-B) bevat het compleet vernieuwde SBR Duurzaamheidsmodel, dat door banken wordt gebruikt als basis om de duurzaamheid van hun vastgoedportefeuille te beoordelen. Dit duurzaamheidsmodel is geïntegreerd in Blue Module, waar alle verzamelde gegevens mee kunnen worden aangeleverd aan de bank via SBR Nexus.

Meer over vastgoedtaxonomie

FITWEL

Fitwel is een wereldwijde standaard voor gezonde gebouwen. Het is ontwikkeld door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de General Services Administration (GSA) en is gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen die in gebouwen werken, wonen of verblijven. De standaard beoordeelt aspecten zoals luchtkwaliteit, waterkwaliteit, licht, beweging, voeding, comfort en veiligheid, en biedt richtlijnen voor de verbetering van deze aspecten. Het doel van Fitwel is om gebouwen te ontwerpen, te bouwen en te beheren die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen.

Meer over Fitwel

SmartScore

SmartScore is een beoordelingssysteem voor duurzaam vastgoed. Het meet de duurzaamheid van vastgoed door middel van een puntensysteem dat is gebaseerd op verschillende duurzaamheidscriteria, zoals energie-efficiëntie, waterbesparing, vermindering van afval en milieuvriendelijke materialen. Het systeem stelt beleggers, eigenaren en beheerders van vastgoed in staat om de duurzaamheid van hun vastgoedportefeuille te beoordelen en te verbeteren, en geeft hen inzicht in de duurzaamheid van het vastgoed en de mogelijke verbeteringen. SmartScore biedt ook een platform voor samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen vastgoedpartijen, met als doel het bevorderen van duurzaamheid in de vastgoedsector.

Meer over SmartScore