Blue Module ondersteunt gangbare Best Practices

Bij het organiseren van informatie over duurzaamheid en gezondheid zijn best practices van groot belang. Een best practice is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek of methode. 

Binnen Blue Module worden honderden datapunten over gezonde en duurzame prestaties verzameld. Deze zijn te gebruiken voor eigen analyses en rapportages maar ook voor certificering (WELL, Fitwel, BREEAM, LEED), voor benchmarking (o.a. GRESB), publicatie vereisten van banken tbv financiering (SBR Nexus) en ten behoeve van overheidsregulering.

WELL Building Standard

WELL is een internationale standaard die gericht is op gezondheid en welzijn van mensen in gebouwen en gebieden. Vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn de effecten van een gebouw op het medisch welbevinden van de gebruiker vertaald naar praktijkgerichte toetsingsvormen. 

WELL maakt de prestaties van het gebouw in relatie met de gezondheid van gebruikers door middel van de volgende zeven categorieën inzichtelijk:

 • Air
 • Nourishment
 • Fitness
 • Mind
 • Water
 • Light
 • Comfort

Het International WELL Building Institute (IWBI) administreert WELL.

Meer informatie over WELL

BREEAM-NL

BREAAM is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen en gebieden met minimale milieu-impact. Een hoge BREEAM-score is van invloed op zowel de waarde, als op het groene imago van het gebouw en zou bovendien van invloed zijn op een gezondere en productievere werk- en leefomgeving. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland. Vandaar BREEAM-NL.

 

Meer informatie over BREEAM

LEED Rating System

LEED is een internationaal erkend certificeringssysteem voor groen bouwen, waarmee door derden kan worden geverifieerd dat een gebouw of gemeenschap is ontworpen en gebouwd met behulp van strategieën die gericht zijn op het verbeteren van de prestaties voor alle meetwaarden die er het meest toe doen. Met LEED is het mogelijk om bijvoorbeeld nieuwbouw, renovaties, bestaande bouw en gebieden te voorzien van een certificaat. Elk van de certificaten werkt met eigen punten en wegingen, maar het proces is voor allen gelijk. In Nederland komen de varianten van nieuwbouw en bestaande bouw het meeste voor.

 

Meer informatie over LEED

GRESB

GRESB staat voor Global Real Estate Sustainability Benchmark. GRESB is een wereldstandaard waar zoveel mogelijk vastgoedfondsen zijn aangesloten. GRESB meet de duurzaamheidsprestaties van vastgoedbeleggingen op het niveau van een vastgoedfonds. Dus niet: hoe groen is een gebouw, maar hoe duurzaam is de organisatie eromheen. Dit wordt gedreven vanuit de overtuiging dat voor verdere verduurzaming van vastgoed het juiste beleid, gekwalificeerde mensen, transparantie en meetgegevens nodig zijn. GRESB rapporteert over de Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten van de vastgoedportefeuille. Een ijkpunt waar steeds meer institutionele beleggers rekening mee houden in hun beleggingsstrategie. 

 

Meer informatie over GRESB

WELL Health-Safety Rating

Met de kennis van de WELL Building Standard en met behulp van meer dan 600 experts van de Task Force on COVID-19, helpt de WELL Health-Safety Rating for Facility Operations and Management gebouwen en organisaties bij het aanpakken van de gezondheid, veiligheid en welzijn van hun meest waardevolle bezit - mensen. De WELL Health-Safety Rating omvat meer dan 20 functies in de volgende kerngebieden, waarvan er minimaal 15 moet worden gehaald:

 • Schoonmaak/hygiëne
 • Veiligheid
 • Faciliteiten mbt gezondheid
 • Water en luchtkwaliteit
 • Commitment ten aanzien van een strategie te bevordering van een gezond gebouw
 • Gebouwinnovatie

 

Meer informatie over WELL HSR

SBR NEXUS Vastgoedtaxonomie

Banken willen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van vastgoed en stellen steeds meer eisen aan het vastgoed voor dat er een financiering kan worden verstrekt. 
Ook in het geval van bestaande financieren eisen banken dat het vastgoed duurzaam is. Banken baseren hun dienstverlening steeds meer op digitale gestandaardiseerde data en vragen om deze data aan te leveren via SBR Nexus en dan ook nog volgens een vaste standaard; de zogenaamde Vastgoedtaxonomie. De nieuwste versie van de Vastgoedtaxonomie van SBR Nexus (VT15) bevat het compleet vernieuwde SBR Duurzaamheidsmodel dat door de banken als basis wordt gebruikt om de duurzaamheid van hun vastgoedportefeuille te toetsen. Dit duurzaamheidsmodel is in Blue Module geïntegreerd en alle gegevens die binnen Blue Module worden verzameld kunnen met behulp van SBR Nexus bij de bank worden aangeleverd.

Meer over vastgoedtaxonomie

FITWEL

Fitwel kijkt naar hoe elk element van een gebouw en gebied wordt opgeleverd, van de milieuaspecten tot het gedrag van de werknemer en de bewoners erin. Het raakt elk element van het traject van monitoring van Environmental, Social & Governance (ESG). Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de General Services Administration (GSA) leidden de ontwikkeling van Fitwel, verzamelde input van experts op het gebied van volksgezondheid en design, en evalueerden meer dan 3.000 wetenschappelijke studies om gerichte ontwerp- en operationele strategieën te formuleren. Na een openbare gunning is het Center for Active Design (CfAD) nu de uitvoerende partij.

Meer over Fitwel