Back to Blog

Amerikaanse toezichthouder SEC beboet BNY Mellon om onterechte ESG-claims

De Amerikaanse zakenbank BNY Mellon betaalt een boete van $1,5 mln aan de Amerikaanse toezichthouder op de beurs, de Securities and Exchange Commission (SEC). Reden zijn 'onjuistheden en weglatingen' over Environmental, Social, and Governance (ESG) overwegingen bij investeringsbeslissingen voor door BNY Mellon beheerde beleggingsfondsen. De uitspraak is een belangrijk signaal dat toezichthouders steeds kritischer zijn op aanbieders van ESG-beleggingen, ook in vastgoed, die het harde bewijs niet kunnen leveren en daarmee hun klanten misleiden.

In een persbericht stelt de SEC dat BNY Mellon van juli 2018 tot september 2021 in verschillende verklaringen beweerde of impliceerde dat alle beleggingen in de fondsen een ESG kwaliteitsbeoordeling hadden ondergaan, hoewel dat niet altijd het geval was. De SEC stelt vast dat 'talrijke beleggingen die door bepaalde fondsen werden aangehouden op het moment van de belegging geen score voor een ESG kwaliteitsbeoordeling hadden'. ESG staat voor Environmental, Social en Governance, oftewel duurzaam, bestuurlijk en sociaal verantwoord bedrijfsbeleid.

'Geregistreerde beleggingsadviseurs en fondsen bieden steeds vaker beleggingen aan die ESG-strategieën toepassen of bepaalde ESG-criteria hanteren, deels om aan de vraag van beleggers naar dergelijke strategieën en beleggingen te voldoen', zegt Sanjay Wadhwa, adjunct-directeur van de SEC's Division of Enforcement en hoofd van de Climate and ESG Task Force. 'Wij stellen vast dat BNY Mellon Investment Adviser niet altijd de ESG-kwaliteitstoetsing heeft uitgevoerd (...) als onderdeel van zijn investeringsselectieproces voor bepaalde beleggingsfondsen (...).'

BNY Mellon wilde 'bevestigen noch ontkennen' dat er sprake was van dergelijke praktijken. De bank gaat echter wel akkoord met het betalen van de boete en ondertekende ook een zogeheten 'cease and desist'-bevel, een toezegging dat het staakt met de omstreden praktijken.

Toezichthouders steeds vaker kritisch

Het Financieele Dagblad wijst erop dat het niet de eerste keer is in 2022 dat de SEC zich kritisch uitlaat over onterechte ESG-claims van bedrijven. Half februari kreeg Wahed Invest, een investeringsmaatschappij uit New York, een boete van $300.000 omdat het tegen zijn klanten had gelogen over beleggingen. Die zouden voldoen aan islamitisch recht ('sharia-compliant'), terwijl na onderzoek bleek dat dat niet het geval was. Even later spande de SEC een rechtszaak aan tegen Vale. De interne veiligheidseisen van dit Braziliaanse mijnbouwbedrijf rammelden, zonder dat dit met de buitenwereld werd gecommuniceerd.

Dit alles past bij de nieuwe aanpak van de waakhond om misbruik van het ESG-stempel te bestrijden. Het richtte daartoe in het voorjaar van 2021 een speciale onderzoekscommissie op die bedrijven doorlicht en waar nodig ook straffen kan uitdelen.

Een belegging in ESG-proof assets wordt in snel tempo steeds populairder, ook in de vastgoedwereld. Niet alleen laten dergelijke investeringsprodukten zien dat je impact wil hebben op een betere, duurzamere wereld, het levert in toenemende mate ook een hogere waarde op. Financiers bieden bijvoorbeeld een lagere rente voor financiering van ESG-proof assets, beleggers zijn bereid een hogere prijs te betalen en huurders betalen een hogere huur. 

Toezichthouders zijn steeds kritischer geworden dat aanbieders ook waarmaken wat ze hun stakeholders beloven als het gaat om de ESG-prestaties van assets. Daarvoor is hard bewijs nodig. Ook in Europa groeit de regelgeving. Volgens de regels van de zogenoemde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moeten financiële instellingen die een ESG-sticker op hun producten plakken, vanaf volgend jaar concreet kunnen aantonen wat ze daaronder verstaan. Het Financieele Dagblad schreef op 24 mei: 'Het regelpakket is nog niet officieel van kracht, dat zal naar verwachting volgend jaar gebeuren. De basis voor SFDR is een groen regelboek, de zogeheten EU-taxonomie, dat afgelopen januari voor een deel in werking trad.' Het FD wijst er op dat ook in Nederland de toezichthouder steeds kritischer is. Zo maakte de Autoriteit Financiële Markten zich in haar jongste jaarverslag druk over het fenomeen greenwashing. Beleggers zouden worden 'bestookt' met misleidende duurzaamheidsreclames. 'Begin dit jaar nam de toezichthouder zich voor hard te zullen ingrijpen als zij vermoedt dat financiële instellingen hun groene en verantwoorde intenties opblazen en daarmee beleggers voorliegen.', zo schrijft het FD.

 

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module