Back to Blog

Brede ESG-fondsen verliezen van 'groenere’ art.9 vehikels in Europa

Beleggers in Europa keren zich af van fondsen die zich richten op brede milieu-, sociale en governance principes, en richten zich op investeringen die specifieke ESG-beleggingsdoelstellingen laten zien, met bijbehorend bewijs.

In de negen maanden tot eind september was er een netto-instroom van 32,8 miljard euro voor beleggings- en beursfondsen die volgens de EU-verordening inzake duurzame financiering als artikel 9-producten zijn geclassificeerd. De uitstroom van artikel 8-producten was liefst 173 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van Refinitiv Lipper.

Artikel 8-fondsen, die soms "lichtgroen" worden genoemd, moeten aantonen dat ze in het algemeen milieu- of sociale kenmerken bevorderen. Artikel 9-fondsen daarentegen richten zich op een duurzaam resultaat als specifieke doelstelling.

De huidige discussie rond 'greenwashing' en het ontbreken van duidelijke normen voor de categorisering van fondsen door het respectieve SFDR-artikel zouden redenen kunnen zijn waarom de Europese fondsensector getuige was van uitstroom uit artikel 8-producten. Reden is dat deze producten een soort ‘tussenproducten’ zijn omdat ze weliwaar ESG-criteria ondersteunen, maar geen geformaliseerde ESG-gedreven beleggingsaanpak hebben, aldus het Refinitiv Lipper-rapport.

'Weglopen voor greenwashing - dat zou daar het hoofdthema zijn,' zo citeerde The Financial Times Detlef Glow, hoofd van Lipper Emea research bij Refinitiv. De aanhoudende vraag naar impactgerichte duurzame beleggingen is des te opmerkelijker gezien de totale uitstroom van 333 miljard euro die Refinitiv Lipper in de eerste negen maanden van het jaar uit de Europese fondsensector in het algemeen registreerde.

Analisten laten in The Financial Times weten dat er een enorm potentieel is voor veel betere producten die het werk beter doen. Met de toenemende aandacht voor greenwashing en zorgen over het niveau van openbaarmaking, geven beleggers op dit moment de voorkeur aan een meer definieerbare beleggingsdoelstelling of -strategie. Fondsbeheerders willen niet het risico lopen, zoals blijkt uit het toenemende aantal ‘downgrades’ van fondsen. Onderzoek van Morningstar toonde aan dat 41 fondsen in het derde kwartaal van dit jaar een downgrade naar artikel 8 van artikel 9 doorvoeren. De verwachting is dat komende maanden er naar verwachting meer zullen volgen.

Het meest uitdagende aspect van de SFDR is de nieuwe Principal Adverse Impacts (of PAI) regeling. Principle Adverse Impact indicators zijn een reeks verplichte indicatoren onderbouwd door harde cijfers die bedoeld zijn investeerders te laten zien hoe bepaalde investeringen duurzaamheidsrisico's met zich meebrengen. Volgens deze nieuwe regels zullen fondsbeheerders, financiële adviseurs en andere financiële instellingen ESG-gegevens moeten verzamelen en alle duurzaamheidsrisico's in verband met hun beleggingen en financiële producten openbaar moeten maken. Ook de vastgoedsector heeft hier in sterke mate mee te maken.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module