Back to Blog

CRREM: aanpak om snel groeiende CO2-risico's van panden te identificeren

De duurzaamheidsrisico’s van gebouwen nemen snel toe en daarmee rukken ook de rekentools op waarmee je bijvoorbeeld de CO2-risico’s van een gebouw kunt berekenen. Een prominent voorbeeld is de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), die door APG, PGGM en Norges Bank Investment Management 2 jaar geleden in het leven werd geroepen, maar nu steeds relevanter wordt voor alle vastgoedeigenaren.

De afgelopen periode zien we dat CRREM steeds meer terrein wint in het vastgoed. CRREM biedt voor individuele gebouwen een traject waarmee een CO2-voetafdruk de komende jaren kan worden afgeschaald. Deze trajecten(broeikasgas uitstoot reductie curve) moeten deelnemers aan CRREM helpen te voldoen aan de toenemende duurzaamheid regulering in de EU. De zogenoemde downscaling-trajecten identificeren jaarlijkse energie- en CO2-intensiteit trajecten tot 2050 in de vastgoedsector die consistent zijn met het beperken van de wereldwijde opwarming tot 1,5 graden Celsius. Dit is een beleidsdoel dat internationaal wordt onderschreven door de meeste overheden en het is daarmee een plausibel scenario waartegen toekomstig klimaatgerelateerd transitie risico kan worden beoordeeld voor alle assets en zeker voor het vastgoed.

Doel van de grote vastgoedbeleggers achter CRREM is dat deze uitgroeit tot de wereldwijde standaard voor de vermindering van CO2-uitstoot. Steeds vaker kijken aandeelhouders, financiers en potentiële kopers naar de score van een gebouw en portefeuille als het gaat om de CO2-impact.

Blue Module heeft een aanpak ontwikkeld waarmee al de informatie nodig voor CRREM wordt opgeslagen in een eigen database en projectmanagement systeem voor de eigenaar. Daarmee kan op het niveau van een individueel gebouw ‘stranded asset’-diagrammen worden geproduceerd.

 

Door het toepassen van deze tool is het mogelijk om CRREM te analyseren van de individuele gebouwen in de portfolio. Dit geeft de zogenaamde ‘stranded years’ aan van gebouwen die niet meer theoretisch voldoen aan de klimaatdoelstellingen van 2050 (maximale opwarming van de aarde tot 1,5 graden). 

Bij een zogenoemd ‘sustainable maintenance plan’ wordt de roadmap richting 2050 inzichtelijk gemaakt van een gebouw. Bij het vervangen van de installaties, gevels, etc. (of renovaties) wordt een duurzame oplossing geïmplementeerd en hierdoor worden er diverse energie reducties behaald in lijn met de klimaatdoelstellingen van 2050.  

Het CRREM-onderzoeksconsortium, gefinancierd door de Europese Unie, bestaat uit vijf bekende instellingen uit verschillende Europese landen, allemaal met jarenlange ervaring op het gebied van energie-efficiëntie en onderzoek naar broeikasgassen: IIÖ Institute for Real Estate Economics (Oostenrijk, projectcoördinator), Universiteit van Alicante (Spanje), Ulster University (Verenigd Koninkrijk), GRESB (Nederland) en TIAS Business School (Nederland). GRESB, de ESG-benchmark voor vastgoed, integreert de CO2-reductie paden naar zijn scala aan informatiebronnen over ESG-risico's in vastgoedmarkten.

CRREM maakt de financiële risico's van slechte energieprestaties duidelijk en kwantificeert de financiële implicaties van klimaatverandering voor het gebouwenbestand. CRREM voorziet de vastgoedindustrie van op wetenschap gebaseerde CO2-reductie trajecten op gebouw-, portfolio- en bedrijfsniveau en van financiële risico beoordelingsinstrumenten om strategieën voor CO2-reductie op kosteneffectieve wijze te beheren. Het project richt zich op het optimaliseren van de investeringen van de industrie in energiezuinige renovaties. De rekentool maakt risico's transparanter en onthult kansen voor eigenaren en investeerders in vastgoed. Uiteindelijk kan het uitblijven van maatregelen er immers toe leiden dat assets - ook vastgoed - waardeloos worden. Met de verplichte C-labeling van kantoren in Nederland als voorbeeld is het wachten op Europees overheidsbeleid dat verbiedt dat vastgoed met een te grote CO2-uitstoot nog wordt gebruikt.

Voor meer informatie over CRREM, klik hier.


Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module