Back to Blog

De 'S' is bepalend voor het onderscheidende vermogen in ESG

ESG: Environmental, Social en Governance groeit snel in belang voor de vastgoedsector. Er is echter nog veel te doen op het gebied van het verzamelen van ESG-informatie. Property management, dat dagelijks met gebouwen werkt, speelt een cruciale rol bij het realiseren van impact door concrete stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, welzijn en veiligheid in de gebouwde omgeving. De 'E' is steeds meer een gegeven, de 'S' ontwikkelt zich steeds meer als onderscheidend vermogen.

In 2023 weten veel eigenaren en huurders van kantoren, woningen of bedrijfsgebouwen nog steeds niet hoeveel energie ze verbruiken. Betrouwbare gegevensverzameling vereist metingen van CO2-uitstoot, meterconversies en slimme meetsystemen. Zonder deze informatie is het moeilijk om afspraken te maken, zoals groene huurcontracten. Groene huurovereenkomsten zijn immers beperkt nuttig als huurders hun eigen verbruik niet kennen.

Duurzame certificering is inmiddels gangbaar, maar was tot voor kort vooral een momentopname bij de oplevering van een (gerenoveerd) gebouw. Dit verandert snel, omdat marktnormen zoals BREEAM, WELL en Fitwel en benchmarks zoals GRESB steeds vaker ESG-bewijs eisen. Bovendien versterkt de opkomende ESG-regelgeving van de EU (EU Taxonomy, CSRD, SFDR) deze trend. Wie claimt een ESG-proof fonds of - vastgoedbedrijf te hebben, moet dit steeds beter kunnen aantonen. Toezichthouders treden steeds strenger op tegen 'greenwashing'.

Meer bereidheid om ESG-informatie te delen

Meer inzicht in het werkelijke energieverbruik is altijd een gevoelig punt geweest tussen huurder en verhuurder. Huurders, bijvoorbeeld op de woningmarkt, zijn meer bereid om eigenaren inzicht te geven in hun energieverbruik, mits er daadwerkelijke energiebesparende maatregelen worden genomen.

Kleine, goedkope maatregelen zoals LED-verlichting, waterbesparende kranen of luchtkwaliteitssensoren kunnen een groot verschil maken. Alleen een actieve dialoog kan ervoor zorgen dat deze worden geïmplementeerd.

De coronapandemie heeft het belang van ESG benadrukt, met name op het gebied van gezondheid en veiligheid. Door stijgende elektriciteits- en verwarmingskosten zijn zowel particulieren als bedrijven genoodzaakt naar hun eigen verbruik te kijken. Sommige beleggers zijn echter nog steeds nonchalant. Er is nog steeds een perceptie dat een paar maatregelen voldoende zijn, terwijl er in werkelijkheid langdurige implementatieprocessen nodig zijn om een positief effect te bereiken. Dit is waar property management een belangrijke rol speelt.

De 'S' als onderscheidend vermogen

Sociale duurzaamheid - de 'S' in ESG - moet niet over het hoofd worden gezien. Kantoorhuurders moeten zich meer dan ooit richten op werknemerstevredenheid en het aantrekken van talent. In woningcomplexen vinden huurders duurzaamheid, gezondheid en veiligheid belangrijker dan ooit. Property management speelt een centrale rol in huurderstevredenheid, communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden. Op deze manier kan de vastgoedsector naar buiten treden en laten zien dat ze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt.

Unique selling points kunnen worden gegenereerd op alle ESG-gebieden. Met andere woorden: tegenwoordig wil iedereen 'groen' en gezondheidsbevorderend vastgoed. Degenen die dit daadwerkelijk kunnen bieden, zijn goed gepositioneerd, zelfs te midden van de 'perfecte storm' die momenteel de economie treft.

Investeren in property management voor ESG

Om ESG-criteria consistent toe te passen en in de praktijk te brengen, is investeren in property management essentieel. Hoezeer fondsbeheerders zich ook richten op duurzaamheid, de werkelijke stappen in ESG worden uiteindelijk genomen door property management. Alleen als vastgoed 'ESG-proof' wordt beheerd en de gebouwde omgeving op een duurzame, gezonde en veilige manier wordt gebruikt, kan echte impact worden bereikt. In dit opzicht is de vooruitstrevende property manager het best in staat om de regelgeving van morgen een stap voor te blijven, in plaats van erachteraan te lopen.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module