Back to Blog

ESG-gids: Huurders en investeerders drijven de vraag naar ESG op

Om ESG bewijs te kunnen leveren aan je huurders of succesvol te zijn op de kapitaalmarkt is een checklist aanvinken niet meer voldoende. Download de ESG-gids en ontdek de 5 stappen waarmee je toetreedt tot de kopgroep in de 2e revolutie in duurzaamheid.

Vereist is dat je realtime toegang hebt tot specifieke ESG-informatie over gebouwen, portefeuilles en gebieden. Dan kan die informatie worden gedeeld met huurders, investeerders, overheid en banken. De gebruikers van een gebouw willen resultaten die ze kunnen begrijpen, kapitaalverschaffers willen bruikbare inzichten in de ‘blauwgroene’ prestaties van het gebouw. Een zorgvuldig proces van dataverzameling, verificatie tot certificering (‘test, verify, certify’) is daarom van groot belang.
De vertaling van ruwe data naar zinvolle informatie over gebouw, portefeuille of gebied vereist een technologische oplossing met de volgende eigenschappen:

 • Dedicated database met project- en procesmanagement die je in staat stelt informatie te verzamelen uit een reeks van bronnen, handmatig of gekoppeld aan bestaande sensoren of gebouw- beheersystemen.
 • Één toepassing voor je projectmanagement, capaciteitsplanning en
  budgettering.
 • Één consistente bron voor alle informatie
  over gezondheid en duurzaamheid. Baas over eigen informatie: Alleen de
  gegevens die je bewust deelt, worden buiten de organisatie zichtbaar.
 • Krachtige en internationaal toonaangevende ‘best practices’ om informatie te
  verzamelen.
 • Harmonisatie van gegevens zodat je deze gemakkelijk kunt delen met gebruikers, investeerders, externe ratingbureaus en kapitaalmarkten.

ESG-gegevens vormen de basis voor je inspanningen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Je kunt niet beheren wat je niet weet. De verhuur van een gebouw en het aantrekken van kapitaal hangt af van je vermogen een boeiend verhaal te kunnen vertellen, ondersteund door ESG-gegevens van hoge kwaliteit.

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module