Back to Blog

ESG-informatie vastgoed - de uitdaging

De waarde van een gezond en duurzaam gebouw verzilver je door het leveren van continu bewijs betreffende de ESG-waarden van een gebouw, portefeuille of gebied. Organisatie van de informatie over deze thema's is daarom essentieel.

SAMENVATTING

We bespreken vier onderwerpen: In de eerste plaats, waarom is gezondheid eigenlijk de tweede revolutie in duurzaamheid? Wat is het belang van gezondheid en duurzaamheid voor de waarde van een gebouw? Hoe zit het eigenlijk met de opkomst van best practices en regulering en hoe kunnen beleggers voorop blijven lopen als het gaat om dit onderwerp?

  1. Is een historische gezond gebouw 'nice to have' of het nieuwe minimum? We kunnen die vraag bevestigend beantwoorden. Die tweede revolutie in duurzaamheid draait om gezondheid. We weten al tientallen jaren hoe groot de impact is van wat er tussen die vier muren gebeurd op je gezondheid. Daar is veel wetenschappelijk
    onderzoek naar verricht. Sinds de jaren '70 hebben we het al over het 'sick building syndrome'. Dit komt in een stroomversnelling de afgelopen jaren. Corona gooit er nog een schepje bovenop. We zien dat goede scores op energie- en materiaalgebruik eigenlijk een standaard vereiste zijn geworden. Die blijven natuurlijk ongelooflijk belangrijk, kijk maar naar de enorme opgave die we hebben als het gaat om de opwarming van de aarde. Maar de echte concurrentie vindt plaats als het gaat om de gezondheid en ook veiligheid van een gebouw.
  2. Wat betreft het belang van gezondheid voor de waarde van het gebouw zien we dat gebruikers en investeerders gezondheid veiligheid en duurzaamheid belangrijker vinden dan ooit tevoren. Gezondheid is een belangrijker thema dan ooit tevoren en dat betekent dat gebruikers eisen stellen aan de ruimte waarin ze verblijven, of het nou gaat om werken of wonen. Ze zijn ook 'empowered' om daar een oordeel over te vormen. Je kan gewoon een sensor aan je iphone pluggen en de resultaten over bijvoorbeeld de kwaliteit van de lucht delen met de buitenwereld.
    Investeerders kiezen steeds vaker voor assets die een groen of blauw kenmerk hebben. Dat heeft effect op de waarde van dit soort assets. En dit betekent dat de vraag naar hard bewijs toeneemt. Gezondheid en veiligheid, dat is iets wat permanente aandacht vereist. Dat geldt natuurlijk ook voor energieverbruik of voor materialen. Maar zeker bij gezondheid is dit een permanent proces.
  3. Gelukkig hoef je niet zelf uit te vinden hoe je nou eigenlijk moet meten in een gebouw en waarnaar je moet kijken. Er zijn in toenemende mate 'best practices' en regulering die je daarbij kunnen helpen. We zien in de eerste plaats de opkomst van internationale standaarden, zoals WELL, Fitwel en BREEAM en LEED. WELL en Fitwel gaan echt over gezondheid. BREEAM en LEED, zijn de traditionele duurzaamheid standaarden, maar  bevatten in toenemende mate ook elementen die gaan over gezondheid. Daarnaast zien we dat de overheid en financiers ook steeds meer de eisen aan het opschroeven zijn. 
    Nationaal en internationaal zie je steeds meer regulering. In Nederland bijvoorbeeld de regulering over de C-labeling voor kantoren, maar ook de omgevingswet bevat ook steeds elementen als het gaat om gezondheid en duurzaamheid. Ook financiers hebben steeds meer aandacht voor het onderwerp. Neem bijvoorbeeld de duurzaamheidsparagraaf die de grootbanken ABN Amro, ING en de Rabobank hebben ontwikkeld.
  4. Wat is nou de uitdaging als je het hebt over dit onderwerp duurzaam die gezond vastgoed? Je ziet dat de hoeveelheid werk in snel tempo aan het toenemen is. Wie met eigenaren en beleggers spreekt krijgt terug dat de hoeveelheid werk toeneemt. In de eerste plaats omdat men wil rapporteren aan huurders, aan aandeelhouders en andere stakeholders zoals de overheid en banken. Dat betekent dat de vraag naar deskundigheid, kennis op dit gebied sterk aan het toenemen is. Ook zie je dat de behoefte te kunnen samenwerken in deze vaak complexe projecten ook toeneemt. Het zijn projecten waarbij data moeten worden verzameld, er moet verificatie plaatsvinden en uiteindelijk ook publicatie bijvoorbeeld in de vorm van een certificering of ESG-rapportage. We zien dat veel beleggers echt willen blijven voorlopen als het gaat om duurzaamheid. Men heeft er vaak al veel aan gedaan de afgelopen jaren maar men wil hierin voorop blijven lopen en echt impact hebben. Gezondheid, welzijn en veiligheid (De 'S' in ESG) zijn dan belangrijke onderwerpen.

 

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module