Back to Blog

Hoeveelheid werk in ESG-projecten explodeert

 

 

ESG oefent steeds meer invloed uit op de vastgoedwereld en dat leidt ertoe dat de hoeveelheid werk gemoeid met te bewijzen dat gebouw en portefeuille werkelijk duurzaam en gezond zijn in snel tempo toeneemt. Daarnaast beseffen partijen dat er nog heel veel regulering boven de markt hangt.

Dat Environmental Social Governance een onderwerp is dat je niet langer kan negeren als vastgoedeigenaar of -gebruiker is de afgelopen maanden in snel tempo duidelijker geworden. De alarmerende geluiden over de opwarming van de aarde plus de aanhoudende aandacht voor zaken rond gezondheid, welzijn en veiligheid van mensen is daar debet aan. De hele economie heeft hiermee te maken, maar het vastgoed in het bijzonder. Ga maar na: circa 40 % van de wereldwijde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen is vastgoedrelateerd. Daarnaast beseffen we steeds hoe groot de impact is van onze gebouwde omgeving op onze gezondheid, welzijn en veiligheid. 

ESG-proof vastgoed is meer waard

We zien dat de ESG-trend steeds meer zijn weerslag krijgt op de waarde van vastgoed. De grote vastgoedadviseurs CBRE, JLL en Cushman rapporteren dat huurders bereid zijn een hogere huur te betalen voor ESG-proof gebouwen. Daarnaast zien we steeds duidelijker dat beleggers bereid zijn hogere prijzen te betalen voor duurzame en gezonde gebouwen.

Sterker nog, de leidende beleggers in de wereld schrikken er nu voor terug gebouwen te kopen met huurders die duidelijk een negatieve bijdrage leveren aan de vervuiling van het milieu, zoals oliemaatschappijen of vliegtuigmaatschappijen. 

We zien de vraag naar ESG-proof gebouwen dus sterk toenemen. Dat leidt er op zijn beurt toe dat stakeholders, van aandeelhouders, tot huurders, financiers tot overheid hard bewijs willen zien dat wat je beweert over de gebouw of portefeuille ook echt waar is. Dat bewijs moet komen in de vorm van harde informatie over je gebouw. En dat bewijs moet niet eenmalig worden geleverd, maar voortdurend: Het op peil houden van de ESG-prestaties van gebouw op het gebied van energie, gezondheid, veiligheid vereisen immers een forse inspanning van de eigenaar en zijn partners zoals bijvoorbeeld de property manager.

Sterke opkomst industriestandaarden en regulering

Gelukkig hoeven eigenaren en gebruikers niet zelf uit te zoeken hoe ze dat bewijs moeten leveren. We zien een sterke opkomst van industriestandaarden en benchmarks voor ESG zoals BREEAM, LEED, WELL, Fitwel en GRESB. Deze standaarden moet je zien als gedetailleerde handleidingen om op basis van honderden informatiepunten te bepalen hoe duurzaam, gezond of veilig je gebouw is. Steeds meer gebouweigenaren initiëren massale certificeringsprogramma’s voor hun portefeuille of rapporteren aan ESG-benchmarks. 

Tegelijk zien we dat overheid de vastgoedmarkt steeds meer gaat reguleren als het gaat om ESG. Gezien de enorme maatschappelijke opgave als het gaat om duurzaamheid, gezondheid en welzijn is dat ook niet verbazingwekkend. Europa loopt hierin internationaal voorop met de Energy Performance Buildings Directive (EPBD) of de EU Taxonomy voor duurzame activiteiten. De verwachting is dat ook de overheidsregulering steeds meer in de richting gaat van gedetailleerde blauwdrukken hoe te bepalen of een gebouw en portefeuille ESG-proof is.

Het besef dat je een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt en dat bovendien een serieuze ESG-aanpak een voorwaarde is voor waardevast vastgoed betekent dat steeds meer eigenaren aan de slag gaan met hun gebouwen. We zien dat bijvoorbeeld weerspiegelt door de enorme toename van het aantal certificeringen van gebouwen. Dit alles betekent dat er een enorme hoeveelheid werk op de markt afkomt als het gaat om het leveren van de bewijslast van ESG-proof gebouwen. 

1.000 datapunten, 500 bewijsdocumenten

Wil je bijvoorbeeld voor de laatste versie van BREEAM-in use, V6, de bewijslast leveren dan moet je 1.000 datapunten inkleuren en 500 bewijsdocumenten aanleveren om te gaan voor de hoogste certificering. Het is gekke gedacht om dat te doen, want naast een aantoonbaar ESG-proof gebouw levert een hoge certificering ook de hoogste waarde op.

Dergelijke ambities betekenen wel dat er op korte termijn veel werk aan de winkel is. Het is een complex project waarbij informatie uit allerlei bronnen, van gebouwbeheersystemen, energie tot allerlei documenten bij elkaar gebracht moet worden. 

Software die te kenschetsen is als zogenoemde data fabric kan je daarbij helpen. Volgens een gerenommeerd onderzoeksbureau als Gartner kan dat wel tot 70 % schelen in de inspanningen nodig voor data management. Juist om daarbij te helpen hebben wij de Blue Module ontwikkeld. Als je daar meer over wilt weten neem dan contact met ons op!

Samenvattend: 

  • De ESG-trend krijgt steeds meer impact op de waarde van vastgoed
  • De vraag naar hard bewijs neemt in snel tempo toe
  • Standaarden en benchmarks om bewijs te verzamelen (BREEAM, LEED, WELL, Fitwel, GRESB) rukken in hoog tempo op
  • Ook de overheidsregulering neemt toe en wordt steeds gedetailleerder
  • De hoeveelheid werk voor de belegger neemt toe en ESG-software helpt je dat op op de meest efficiënte manier te doen.

 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module