Back to Blog

IVSC Enquête verkent ESG in waarderingsproces

IVSC, de organisatie die wereldwijd de waarderingsstandaarden bepaalt, onderzoekt in een enquête de ontwikkeling van Environmental, Social, and Governance (ESG)-overwegingen binnen het waarderingsproces. Deze enquête is bedoeld om inzichten te verzamelen over hoe ESG-elementen momenteel worden gekwantificeerd en meegenomen in verschillende waarderingsspecialismen.

De IVSC-enquête laat zien hoe belangrijk ESG is geworden bij het bepalen van de waarde van activa. De IVSC, of International Valuation Standards Council, is een onafhankelijke organisatie die wereldwijde standaarden ontwikkelt voor de waardering van activa, waaronder onroerend goed, bedrijven, en financiële instrumenten.

Open van 30 maart tot en met 31 mei 2024, zoekt de enquête waardevolle feedback van taxateurs, om de inspanningen van IVSC te ondersteunen bij het verfijnen en verbeteren van ESG-gerelateerde standaarden en praktijken. De resultaten zullen een cruciale rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van waardering, in lijn met wereldwijde duurzaamheids- en governance-trends.

De laatste editie van de IVS (van kracht per 31 januari 2025) omvat niet alleen de definitie van ESG, maar voegt ook een bijlage toe binnen IVS 104 Data en Inputs over ESG-overwegingen. De bijlage vereist dat taxateurs "op de hoogte zijn van relevante wetgeving en kaders met betrekking tot de milieu-, sociale en bestuursfactoren die een waardering beïnvloeden." Deze bijlage stelt dat "de impact van significante ESG-factoren overwogen moet worden bij het bepalen van de waarde van een bedrijf, activum of verplichting."

Om een IVS-conforme waardering te produceren "moeten ESG-factoren en de ESG-regelgevende omgeving overwogen worden in waarderingen voor zover ze meetbaar zijn en als redelijk zouden worden beschouwd door de taxateur die professioneel oordeel toepast."

Klik hier voor de enquête.

 

 
 
 
 

 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module