Back to Blog

Kennissessie bij ING: 'Level playing field' belangrijk bij beoordeling ESG

DuPa 2.0, de duurzaamheidsparagraaf gedragen door Nederlandse grootbanken, is een belangrijke stap vooruit. Tegelijk moet er verdere vooruitgang worden geboekt in het creëren van een 'level playing field' waarbinnen de ESG-score van een gebouw en portefeuille wordt beoordeeld.

Donderdag 24 april organiseerden Sociëteit Vastgoed, Innax en ING een zeer goed bezochte kennisbijeenkomst over ESG. Philip Blaauw, CEO van Innax, schreef op LinkedIn over de bijeenkomst: 'Duidelijk werd hoe belangrijk de duurzaamheidsparagraaf (DuPa 2.0) is als informatiebron van banken, accountants en andere stakeholders. In de toekomstige 3.0 en 4.0 versies zullen ook andere duurzaamheidsaspecten als circulariteit meegewogen worden. Voor de bank is de paragraaf ontzettend waardevol om met de klant de benodigde verduurzamingsstappen naar 2030 en 2050 te bespreken. En dan kunnen we niet zonder datagedreven routekaarten om de juiste maatregelen te nemen, ook rekening houdend met factoren als netcongestie en de schaarste aan mensen.'

Roy Jongerius van ING beklemtoonde hoezeer DuPa 2.0 er nu in de praktijk toe leidt dat partijen in de keten leren hoe ze moeten samenwerken om de juiste ESG-informatie over vastgoed boven water te krijgen. In de gebruikersoverleggen bespreken banken, taxateurs en dataleveranciers praktische onderwerpen en issues rond het in kaart brengen van de ESG-informatie van een gebouw.

Andere sprekers waren Jaap van Rhijn (Innax), Erwin Wessels (Altera), Richard Pietersen (MVGM) en Paul Wessels (Blue Module). De moderatie was in handen van Ron van Bloois. Een aantal takeaways van de bijeenkomst:

  • Level Playing Field: DuPa 2.0 is een belangrijke stap vooruit, tegelijk is het belangrijk dat meer banken, ook buitenlandse, deze standaard voor een ESG-Annex bij het taxatieverslag onderschrijven.
  • Taxateurs moeten er rekening mee houden dat er nog steeds (korte termijn) kopers zijn die weinig rekening houden met ESG bij de aan- en verkoop van vastgoed.
  • Daadwerkelijk energieverbruik + broeikasgasuitstoot + het bewijs worden snel belangrijker bij ESG Rapportage.
  • Hetzelfde geldt voor het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP): Inzicht in de maatregelen die nodig zijn het gebouw op een hoger niveau te brengen is cruciaal om te beoordelen of het gebouw op de goede weg is om de doelstellingen te halen.
  • Niet op tijd beginnen betekent dat je achteraan staat vanwege capaciteitsgebrek bij installateurs en aannemers.
  • Het zou vastgoedpartijen en banken geweldig helpen als er een ruwe planning komt van de vervolgstappen van DuPa na 2.0 in de tijd en onderwerpen.
    Daarnaast zou in taxaties een vooruitblik van de waardeontwikkeling in de tijd gegeven moeten worden indien er géén verduurzaming plaatsvindt.

 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module