Back to Blog

Property Manager heeft cruciale rol bij ESG

Environmental Social Governance (ESG) wint snel aan belang bij vastgoedbedrijven. Maar de vastgoedsector heeft nog een lange weg te gaan als het gaat om het verzamelen van ESG-informatie. De property manager, die dagelijks met gebouwen te maken heeft, heeft een cruciale rol te spelen om impact te realiseren bij daadwerkelijke stappen in duurzaamheid, gezondheid, welzijn en veiligheid in de gebouwde omgeving.

Anno 2022 weten veel eigenaren en huurders van kantoren, woningen of bedrijfsgebouwen niet hoeveel energie ze eigenlijk verbruiken. Om dergelijke gegevens betrouwbaar te verzamelen, moeten CO2-emissies worden gemeten, meters worden omgezet en slimme meetsystemen worden geïnstalleerd. Voordat dit gebeurt, is het moeilijk om hierover afspraken te maken, zoals groene huurcontracten. Want wat heb je aan een groene huurovereenkomst die bijvoorbeeld CO2-emissies en het energie- en waterverbruik van een huurder beperkt, als de huurder zijn eigen verbruik niet eens kent?

Duurzame certificering is inmiddels behoorlijk ingeburgerd, maar was tot nu toe vooral een momentopname bij de oplevering van een (gerenoveerd) gebouw. Dat verandert snel, nu marktnormen als BREEAM, WELL en Fitwel en benchmarks als GRESB vaker ESG-bewijs eisen. De oprukkende ESG-regelgeving uit Europa (de EU Taxonomy) doet daar nog een schepje bovenop. Wie beweert een ESG-proof fonds te hebben, zal dat steeds harder moeten bewijzen. Toezichthouders treden steeds harder op tegen 'greenwashing'.

Meer bereidheid ESG-informatie te delen

Meer inzicht in het werkelijke energieverbruik is altijd een heikel punt geweest tussen huurder en verhuurder. Maar nu de energiekosten de pan uit rijzen, is de bereidheid van huurders, bijvoorbeeld op de woningmarkt, de eigenaar inzicht te geven in het energieverbruik aanzienlijk toegenomen. Zolang er maar daadwerkelijke energiebesparende maatregelen tegenover staan. 

En kleine, goedkope maatregelen kunnen een groot verschil maken, zoals LED-verlichting, waterbesparende kranen of sensoren die de kwaliteit van de lucht in het gebouw meten. Alleen een actieve dialoog kan ervoor zorgen dat deze worden uitgevoerd.

Uit pure noodzaak heeft het onderwerp ESG aanzienlijke ruggensteun gekregen. De corona-pandemie beklemtoonde de aandacht voor gezondheid en veiligheid. En met denu  exploderende elektriciteits- en verwarmingskosten kunnen particulieren en bedrijven niet anders dan naar hun eigen verbruik kijken. Sommige beleggers blijven de kwestie echter nogal nonchalant benaderen. De perceptie heerst nog steeds dat met een paar maatregelen veel bereikt kan worden. Maar in feite zijn er lange implementatieprocessen nodig voordat een positief effect daadwerkelijk aan de oppervlakte kan komen. En daar komt de rol van property management naar voren.

De 'S' als onderscheidend vermogen

Ook sociale duurzaamheid - de 'S' in ESG - mag niet over het hoofd worden gezien. Kantoorhuurders moeten zich meer dan ooit richten op de tevredenheid van werknemers en het aantrekken van talent. In woningcomplexen vinden huurders duurzaamheid, gezondheid en veiligheid belangrijker dan ooit. Property management heeft daarbij een centrale rol als het gaat om de tevredenheid van huurders, communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden. Op die manier kan de vastgoedsector naar buiten treden en laten zien dat ze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. 

Dergelijke unique selling points kunnen op alle gebieden van ESG worden gegenereerd. Of anders gezegd: tegenwoordig wil iedereen ‘groen’  en gezondheidsbevorderend vastgoed. Degenen die dat ook daadwerkelijk kunnen bieden zijn goed gepositioneerd, zelfs in de 'perfect storm' die nu over de economie trekt.

Wie ESG wil, moet investeren in property management

Wie ESG-criteria consequent wil toepassen en in de praktijk wil brengen, moet investeren in property management. Hoezeer fondsbeheerders zich ook richten op duurzaamheid, de werkelijke stappen in ESG zijn uiteindelijk het domein van de property manager. Alleen als vastgoed 'ESG-proof' wordt beheerd en de gebouwde omgeving op een duurzame, gezonde en veilige manier wordt gebruikt, kan echte impact worden bereikt. En in dit opzicht is de slimme property manager de regelgeving van morgen het beste een stap voor - in plaats van er achteraan te rennen. 

 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module