Back to Blog

RICS-enquête 4.000 professionals: ESG-investeren steeds belangrijker

Toenemende vraag van huurders, investeerders en andere stakeholders is de belangrijkste drijvende kracht achter de snelle groei in Environmental, Social & Governance (ESG)-investeringen. Ook een betere reputatie van bedrijf en merk dankzij ESG-investeringen scoort hoog. Winst motieven worden genoemd door minder dan eenvijfde van de respondenten.

In het rapport (augustus 2021) van het World Built Environment Forum (WBEF), in opdracht van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) werden maar liefst 4.000 vastgoedprofessionals wereldwijd bevraagd over een reeks opkomende vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. RICS is wereldwijd de belangrijkste organisatie van vastgoedprofessionals.

Volgens het RICS-onderzoek is dit een bewijs dat de markt prioriteiten verschuiven. In het bijzonder is onderzocht hoe voorkeuren zijn veranderd voor groene gebouwen, en de belangrijkste factoren achter de groeiende belangstelling voor Environmental, Social & Governance (ESG) beleggingen.

Over het algemeen suggereren de resultaten dat de industrie vooruitgang boekt, hoewel niet in het tempo dat nodig is om volledig voldoen aan de klimaat verplichtingen. Wereldwijd gezien rapporteren respondenten ‘bescheiden’ in plaats van ‘aanzienlijke’ groei van de vraag naar duurzame vastgoed activa, leases en bouwmaterialen. 

Bijna de helft van de respondenten ziet bewijs van een stijgende huur en een waarde premie voor duurzame gebouwen. Een relatief klein deel van de respondenten rapporteert waardestijgingen van meer dan 10%. Wereldwijd oefenen milieuregels nog beperkte invloed uit op de dagelijks activiteiten. Sommige gebieden, zoals West-Europa en de VS, lopen daarin voorop.

Er blijft veel ruimte voor verbetering. In de bouwsector meet bijvoorbeeld een grote meerderheid van de respondenten momenteel geen CO2-emissies gedurende de verwachte levenscyclus van een project. Van degenen die dat wel doen, gebruikt minder dan een op de zes de metingen om andere keuzes te maken voor materialen en componenten. De conclusie die daaruit voortvloeit is een duidelijke behoefte aan een wereldwijde standaard voor CO2-metingen. In sommige markten identificeert één op drie respondenten de afwezigheid van een dergelijke norm als beperkende factor.

Klik hier voor het volledige rapport

  

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module