Back to Blog

'Grote noodzaak dat stakeholders samenwerken bij ESG-doelen'

 

Steeds meer bestuurders beseffen dat hun eigen core business afhangt van hoe ze omgaan met duurzaamheid, welzijn en gezondheid als onderdeel van de ESG-strategie. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. 

Samenwerking en nieuwe allianties tussen stakeholders zijn daarbij essentieel. Op 27 januari spraken tijdens een webinar Anne de Jong (Merin), Boris van der Gijp (Syntrus Achmea), Frits Smedts (HaskoningDHV), Herman van den Berg (AAA) en Paul Wessels (Blue Module) over hoe gebruiker en belegger samen kunnen werken aan ESG.

In het webinar lieten deze sprekers, ieder vanuit hun eigen invalshoek, zien hoe je echt werk kan maken van gezond en duurzaam vastgoed.

De nut en noodzaak om te werken aan ESG-doelen is groot bij eigenaren en gebruikers, maar er is nog veel te winnen als het gaat om de samenwerking tussen gebruiker en belegger. Ga bijvoorbeeld pro-actief met elkaar in gesprek tijdens de looptijd van huurovereenkomsten en niet alleen bij afloop.

Stel samen een business case en actieplan op en verdeel de kosten en opbrengsten. Maak daarbij gebruik van data en best practices. 

Steeds meer gebruikers, beleggers en overheden geven publiekelijk aan tot welke ESG-doelen zij zich committeren. Maar liefst 95 % van de grote bedrijven hebben wel een ambitie en doelen vastgesteld voor duurzaamheid, welzijn en gezondheid maar nog géén uitgewerkte strategie.

 

 

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module