Back to Blog

'Slechts 10% beursgenoteerde vastgoedbedrijven stelt doelen netto-nul-CO2-uitstoot 2050'

'Slechts 10% beursgenoteerde vastgoedbedrijven stelt doelen netto-nul-CO2-uitstoot 2050'

Uit een ESG-analyse vastgoed, uitgevoerd door zakenbank Van Lanschot Kempen, blijkt dat slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven doelen heeft gesteld voor een netto-nul-CO2-uitstoot in 2050. Van Lanschot Kempen roept de vastgoedsector, een van de grootste veroorzakers van de wereldwijde CO2-uitstoot, om de ambities naar netto-nul te versnellen. Vastgoedbedrijven lopen achter met het meten en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen. Slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven heeft op zowel scope 1, 2 als 3 netto-nul-doelstellingen (extern gecontroleerd), ondanks het feit dat de sector de grootste uitstoter van broeikasgassen is. 80% van de vastgoedbedrijven heeft op bestuursniveau geen toezicht op het bereiken van de doelstelling voor broeikasgasemissies en bij slechts 7% van deze bedrijven zijn de bonussen voor het seniormanagement gerelateerd aan de broeikasgasdoelstellingen.
Van Lanschot Kempen benadrukt de noodzaak van meer transparantie en voortuitgang op het gebied van duurzaamheid en ziet als investment manager binnen real assets ruimte voor verbetering in de transitie naar netto nul. Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door Van Lanschot Kempen, heeft wereldwijd slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen volledige doelstellingen geformuleerd voor het bereiken van een (extern geverifieerde) netto-nul-uitstoot van broeikasgassen voor zowel scope 1, 2 als 3 in 2050.

60% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven onderzoekt momenteel nog steeds hoe zij zelf in 2050 kunnen voldoen aan een netto nul-uitstoot. Ze hebben hun onderzoek tot dusver nog niet omgezet in toezeggingen, terwijl dringend actie noodzakelijk is. Van de door Van Lanschot Kempen geanalyseerde ondernemingen die wel stappen hebben gezet, heeft 13% publiek gemaakt dat ze ernaar streven om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Zij geven echter geen verdere informatie over hoe ze dit willen gaan bereiken. 17% van de vastgoedbedrijven past een incomplete aanpak toe. Deze ondernemingen hebben publiek gemaakt dat ze streven naar CO2-neutraliteit, maar niet voor alle materiële uitstoot van broeikasgassen. Slechts 10% van de geanalyseerde ondernemingen heeft verklaard in 2050 netto neutraal te willen zijn voor alle materiële uitstoot van broeikasgassen en laat de doelstellingen extern verifiëren. Volgens Van Lanschot Kempen is dit de complete aanpak waarnaar elke onderneming zou moeten streven.

Klik hier voor het onderzoek van Van Lanschot Kempen.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module