Back to Blog

Tevreden huurders met een gezond en duurzaam gebouw

De 5 stappen voor een succesvolle ESG-strategie omvatten: Aandacht voor de businesscase, startpositie, keuze voor best practice, uitvoering en communicatie. Belangrijk onderdeel van de businesscase: Het steeds grotere belang dat bedrijven en hun werknemers hechten aan duurzaamheid en gezondheid.

SAMENVATTING

Duurzame en gezonde gebouwen zijn ‘hot’. Enviromental Social Governance (ESG) is momenteel hét thema in het vastgoed.  Maar wat is eigenlijk de business case, hoe behoud en trek je huurders? Krijg je ook wel eens het gevoel: dat is vooral iets voor high tech gebouwen en kan ik geld verdienen met ESG met mijn bestaande gebouw? Het goede nieuws: De business case voor gebouwen, nieuwbouw of bestaand is sterker dan ooit. Je verdiepen in de businesscase is de eerste in de 5 stappen voor een succesvolle ESG-strategie

De businesscase in 4 punten:

  1. Kosten: Een duurzaam kantoor leidt tot lagere energielasten
  2. Gebruikers - Productiviteit: MIT heeft al berekend dat een zeer gezond kantoor 50 tot 75 dollar per m2 aan arbeidsproductiviteit kan winnen. We zien dat professionele huurders in ruil daarvoor een 5 à 10 procent hogere huurprijs accepteren. Gebruikers ‘reviewen’ het gebouw en delen informatie. Het risico op claims door die gebruikers neemt toe.
  3. Investeerders, indirecte waarde: De concurrentie tussen gebouwen neemt verder toe. Investeerders kijken kritischer. ESG wordt een steeds belangrijkere factor bij de waardebepaling van een gebouw
  4. Regulering neemt toe - overheid, banken

Dit alles brengt met zich mee dat de behoefte aan continue bewijsvoering en monitoring sterk toeneemt.  

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module