Back to Blog

Whitepaper: de 5 stappen naar het ontsluiten van de ESG-waarde van vastgoed

Wie wil profiteren van de steeds grotere vloed kapitaal richting duurzaam vastgoed moet het harde bewijs leveren. Het vermogen om prestaties en voortgang in duurzaamheid en gezondheid te meten, bepaalt het verschil tussen winnaars en verliezers.

In het meest recente whitepaper schetst het team van Blue Module de 5 stappen waarmee je toetreedt tot de kopgroep in de 2e revolutie in duurzaamheid. In welke fase van duurzaamheid je ook zit, je ontkomt niet meer aan ESG. Het vermogen om prestaties en voortgang in duurzaamheid en gezondheid te meten, bepaalt het verschil tussen winnaars en verliezers. Wat voor opgave je ook hebt, het is duidelijk: je vermogen om ESG-informatie van hoge kwaliteit te verzamelen, te waarborgen en te publiceren, is essentieel voor het succesvol invoeren van een ESG-strategie.

5 stappen 

  1. Verdiep je in de business case
  2. Bepaal je startpositie
  3. Kies voor een Best Practice
  4. Richt je op de uitvoering
  5. Durf te communiceren

Urgentie neemt snel toe

ESG (Nederlands: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur) wordt gekenmerkt door het periodiek objectief meten van prestaties en het openbaar delen daarvan. Vroeger werd ESG gezien als iets leuks om te hebben, maar nu verwachten eindgebruikers, aandeelhouders, banken en overheden dat bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid, gezondheid en welzijn. De urgentie om ESG te implementeren neemt toe door de toenemende regulering, met Europa die het voortouw neemt met de EU Taxonomie (SFDR en CSRD). Een hoge ESG-score van een gebouw leidt tot een hogere waarde.

Download hier het whitepaper ESG, de 5 stappen. Impact met gezond en duurzaam vastgoed.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module