Back to Blog

27 januari: ESG in de praktijk

Prominente eindgebruikers PWC, HaskoningDHV en vastgoedbeleggers Merin en Syntrus Achmea gaan op 27 januari in debat over hoe je ESG (environmental, social, governance) nou eigenlijk in de praktijk brengt.

Samenwerking tussen gebruiker en belegger is cruciaal bij de ‘2e revolutie in duurzaamheid’, . ESG staat voor een holistische benadering waarbij duurzaamheid ‘oude stijl’ (energie, materiaalgebruik) samengaat met thema’s als gezondheid en welzijn. 

++ Boek snel je virtuele stoel voor 27 januari ++

Alle stakeholders dienen hierbij betrokken te worden, want de opgave vraagt om een integrale aanpak. Voor vastgoed betekent dit dat eigenaren en eindgebruikers van vastgoed meer moeten samenwerken omdat alleen dan een optimaal resultaat behaald kan worden. Adviseurs moeten dit faciliteren met advies en een op technologie gebaseerde aanpak en database, gecombineerd met proces- en projectmanagement.

Op 27 januari praten Anne de Jong (Merin), Boris van der Gijp (Syntrus Achmea), Jeroen Heunen (PWC, CREME), Frits Smedts (HaskoningDHV), Herman van den Berg (AAA) en Paul Wessels (Blue Module) over hoe gebruiker en belegger samen kunnen werken aan ESG.

In dit webinar laten 5 prominente sprekers, ieder vanuit hun eigen invalshoek, zien hoe je echt werk kan maken van gezond en duurzaam vastgoed. Een ‘must-see’ voor beleggers, corporates, financiers, overheden en adviseurs die impact willen maken op een betere wereld met waardevol ESG-proof vastgoed.

Dit zijn een aantal onderwerpen die we in het webinar zullen bespreken:

  • De businesscase van ESG.
  • De groeiende rol van best practices.
  • Hoe betrek je de stakeholders bij ESG?
  • Hoe kunnen eigenaren en eindgebruikers beter samenwerken.
  • De snel groeiende rol van technologie bij ESG-projecten.

++ Aanmelden ++

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module