Back to Blog

Blue Module nieuwe partner Smart WorkPlace

De grote duurzaamheidstrend is dat naast traditionele factoren als energiegebruik en materiaalgebruik ook gezondheid en welzijn een belangrijke rol spelen. Dat stelt Paul Wessels van Blue Module, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

“Om echt impact te realiseren als het gaat om een duurzame en gezonde toekomst voor onze gebouwde omgeving is er meer samenwerking nodig tussen de verschillende stakeholders die het vastgoed kent, van overheid, beleggers, serviceproviders, adviseurs tot eindgebruikers. Die samenwerking is geen vanzelfsprekende zaak in een traditionele aanbodgestuurde markt als het vastgoed, waar de kloof tussen de verschillende actoren nog vaak behoorlijk groot is. Ik zie een belangrijke rol voor een platform als SmartWP dat deze actoren wel bij elkaar brengt. Op deze manier kunnen partijen elkaar ontmoeten en samenwerkingen tot stand komen die anders niet zouden plaatsvinden. Wij kijken ernaar uit hier vanuit Blue Module een bijdrage aan te leveren.”

Zie voor informatie Smart Work Place

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module