Back to Blog

Businesscase voor gezond, duurzaam gebouw sterker dan ooit

 

De businesscase voor gezonde en duurzame gebouwen, nieuwbouw of bestaand is sterker dan ooit. Lagere energielasten en hogere productiviteit van mensen in het gebouw zijn daarbij belangrijke elementen.

SAMENVATTING

Gezonde en duurzame gebouwen zijn 'hot'. Regelmatig wordt de vraag gesteld: Is duurzaamheid en gezondheid niet vooral iets voor high tech of nieuwe gebouwen? Hoe zit het met de business case voor bestaande gebouwen? Antwoord is dat de businesscase sterker is dan ooit, ook voor bestaande gebouwen.

Een achttal ontwikkelingen die deze stelling onderbouwen:

  1. Kosten: Een duurzaam kantoor leidt tot lagere energielasten.
  2. Productiviteit: MIT heeft al berekend dat een zeer gezond kantoor 50 tot 75 dollar per m2 aan arbeidsproductiviteit kan winnen. We zien dat professionele huurders in ruil daarvoor een 5 à 10 procent hogere huurprijs accepteren.
  3. Gebruikers ‘reviewen’ het gebouw en delen informatie.
  4. Indirecte waarde: De concurrentie tussen gebouwen neemt verder toe. Investeerders kijken kritischer en willen gezonde en duurzame gebouwen.
  5. Steeds belangrijkere factor bij waardebepaling gebouw.
  6. Risico’s op claims nemen toe.
  7. Regulering neemt toe - overheid (o.a. Europese Unie) en banken.
  8. Vraag naar continue bewijsvoering en monitoring neemt toe.

 

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module