Back to Blog

Waarde realiseren met ESG-proof vastgoed

De waarde neemt snel toe van gebouwen, portefeuilles en gebieden die hoog scoren wat betreft ESG (environmental, social and corporate governance): eindgebruikers willen deze assets, beleggers ook en ondertussen neemt de regulering toe. De behoefte aan het continue leveren van hard bewijs over duurzaamheid en gezondheid neemt hiermee sterk toe. 

SAMENVATTING

Het zal niemand zijn ontgaan dat duurzaam en gezond vastgoed hotter
is dan ooit. Dezer dagen wordt vaak de vraag gesteld: Wat is nu eigenlijk de businesscase voor dergelijk vastgoed? Is dat vooral iets voor high tech gebouwen of voor nieuwbouw. Kan je met bestaand vastgoed eigenlijk wel geld verdienen met duurzaamheid en gezondheid?

Antwoord is dat de ESG-businesscase voor gebouwen, porteuilles en gebieden, sterker is dan ooit tevoren. En dat geldt voor alle vastgoedcategorieën:

  1. Als we kijken naar kosten: Duurzaam vastgoed leidt tot lagere energielasten. Dat was al langer bekend.
  2. Gezondheid leidt tot een grotere productiviteit van mensen. Daar is ook steeds meer bewijs voor: Een toonaangevend instituut als het Amerikaanse MIT heeft bijvoorbeeld al berekend dat een gezond gebouw $ 50 tot $ 75 per vierkante meter aan arbeidsproductiviteit kan opleveren. We zien bijvoorbeeld bij kantoren ook dat professionele huurders in ruil daarvoor bereid zijn om vijf tot tien procent hogere huurprijs te accepteren. 
  3. De gebruiker is ook veel meer voorbereid om iets te vinden van dat gebouw, het gebouw te reviewen. Je kan een apparaatje aan je smartphone koppelen waarmee je bijvoorbeeld de luchtkwaliteit meet. Je kan die informatie vervolgens delen.
  4. Positieve impact op de indirecte waarde. De concurrentie tussen gebouwen neemt verder toe als het gaat om de ESG-score. Corona heeft die concurrentie alleen maar verhevigd en investeerders hebben een steeds sterkere voorkeur voor assets die gezond of duurzaam zijn. Dat geldt voor de gehele economie en zeker ook voor vastgoed.
  5. Dat betekent dat dit ook steeds een belangrijkere factor is geworden bij de waardebepaling van een gebouw. Financiers en taxateurs willen bewijs zien hoe het gebouw scoort op ESG.
  6. Daarnaast zien we uit de angelsaksische wereld de trend overwaaien, dat de claims van eindgebruikers toenemen. De huurder zegt: je moet het als belegger goed voor elkaar hebben, anders krijg je een claim aan je broek. In de Verenigde Staten zien we daar al de eerste voorbeelden van.
  7. Daarnaast zien we de regulering door overheid en de financiële wereld ook steeds verder toenemen, denk bijvoorbeeld aan de regulering door de Europese unie die recentelijk sterk werd aangescherpt. In de EU veranderen de Sustainable Finance Taxonomy en Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) de manier waarop vastgoed en andere beleggingssectoren omgaan met ESG. Deze initiatieven stellen gemeenschappelijke normen vast voor het beoordelen en labelen van 'groene' financiële producten in een poging 'greenwashing' te voorkomen. Tegelijkertijd zijn deze standaarden bedoeld om beleggers meer inzicht te geven in de ambities en het succes van ESG-maatregelen in groene producten.
  8. Alle voorafgaande punten leiden tot een behoefte aan continue bewijsvoering en monitoren, een behoefte aan betere informatie. Het management van deze ESG-projecten wordt steeds belangrijker, kost meer tijd en geld, en meer en meer partijen zetten daarbij technologie in.
Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module