Back to Blog

Het belang van een eigen ESG-database

Opbouw van een eigen ESG-database is heel belangrijk voor vastgoedbeleggers. Je voorkomt daarmee dat je data duur terug moet kopen. Bovendien komen de volgende zaken binnen handbereik: Verhoogde aantrekkelijkheid en behoud van huurders, betere toegang tot kapitaal, lagere kosten, hogere vermogenswaarde, en naleving van en inspelen op  (toekomstige) regelgeving.

SAMENVATTING

Een succesvol ESG-programma creëert waarde door te voorzien in:

  1. Verhoogde aantrekkelijkheid en behoud van huurders: De gebruikers van vastgoed hebben vaak hun eigen ESG-doelen om de efficiëntie en tevredenheid van de medewerkers te garanderen - Zoals het werken in een duurzame, energiezuinige en gezonde omgeving met superieure luchtkwaliteit en natuurlijk licht. Huurders zijn om die reden bereid een premie te betalen voor BREEAM of WELL-gecertificeerde gebouwen.
  2. Betere toegang tot kapitaal: Duurzame financiering domineert de markt. Neem de strategie van de Nederlandse grootbanken: De Rabobank gaat bijvoorbeeld voor een volledige duurzame portefeuille in commercieel vastgoed binnen tien jaar. Verduurzamingsmaatregelen worden gefinancierd tot 100% en banken bieden klanten meer rentevoordeel naarmate hun portefeuille duurzamer is.
  3. Lagere kosten: Groene gebouwen verlagen de bedrijfskosten jaar op jaar. Duurzaam gecertificeerde gebouwen rapporteren bijvoorbeeld bijna 20 procent lagere onderhoudskosten dan doorsnee commercieel vastgoed, en herontwikkelingen van groene gebouwen verlagen doorgaans binnen één jaar de bedrijfskosten met bijna 10 procent.
  4. Hogere vermogenswaarde: Uit gezaghebbend onderzoek vanuit academische hoek (o.a. John D. Macomber, Harvard University, Piet Eichholtz, Universiteit Maastricht) op basis van markt bewijs blijkt dat ESG de waarde van vastgoed verhoogt door huurgroei te vergemakkelijken, kosten te verlagen, de impact van wettelijke en regelgevende interventies te minimaliseren, de productiviteit van werknemers te verhogen en investeringen in kapitaaluitgaven te optimaliseren.
  5. Naleving van regelgeving: Vastgoedeigenaren moeten hun ESG-informatie indienen bij lokale overheden en instanties om aan regelgeving te voldoen. Veel overheden hebben lokale verordeningen vastgesteld. Wereldwijd zijn er voorschriften in opkomst die een ​​duidelijkere definitie geven van wat een duurzaam bezit is om greenwashing te voorkomen. Door grip te hebben op ESG-gegevens en inzicht te krijgen in de voortgang die je boekt richting specifieke doelen, kun je voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving die van invloed is op het vermogen van je onderneming.
Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module