Back to Blog

Standaarden gezonde gebouwen: internationaler en gestoeld op hard bewijs

De meest waardevolle standaarden voor gezonde gebouwen zijn internationaal, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, vragen om voortdurend bewijs en gaan uit van gedeelde waarde tussen eigenaren en eindgebruikers.

SAMENVATTING

Internationaal zien we de opkomst van standaarden voor gezondheid bij gebouwen. We zien dat net zoals met duurzaamheid gebeuren ook voor bestaande gebouwen. Maar waar moet je nou eigenlijk voor kiezen? Heb je wel eens het gevoel: maak ik de juiste keuze als ik voor een bepaalde standaard kies en zit ik aan iets vast wat het eigenlijk niet gaat worden?

Het is nog niet duidelijk wat nou eigenlijk die 'golden standard' gaat worden als het gaat om standaarden voor gezondheid, maar er zijn al wel een aantal trends te zien:

  1. Een standaard voor gezondheid moet zijn gebaseerd op bewijs en wetenschappelijk onderzoek. Er is al tientallen jaren onderzoek gaande naar wat een gebouw gezond maakt.
  2. Het bewijs wordt niet op één moment in de tijd gemeten. Gezondheid is een doorlopend proces, geen momentopname. Daar is het veel te belangrijk voor.
  3. Er moet sprake zijn van verificatie van de prestaties bij belangrijke indicatoren als het gaat om gezondheid. Je moet daarbij denken aan het realtime meten van het milieu binnenshuis zoals ventilatie, CO2, maar bijvoorbeeld ook licht.
  4. De standaard moet zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen eindgebruikers en specialisten op het gebied van gezondheid van gebouwen, bijvoorbeeld ingenieurs,
    gezondheid wetenschappers en medische professionals.
  5. Herkent de markt ook echt de commerciële waarde van de standaard? Daarbij is de internationale component heel belangrijk. We zien de opkomst van standaarden zoals WELL en Fitwel. Om die reden hebben we bij de ontwikkeling van Blue Module in eerste instantie gekozen voor deze standaarden als blauwdruk in het systeem. Dat neemt niet weg dat we ook andere blauwdrukken wat betreft standaarden voor gezondheid kunnen opnemen op het moment dat we zien dat die belangrijk worden in de markt.
  6. Bevordert de standaard gedeelde waarden tussen stakeholders, bijvoorbeeld beleggers en eindgebruikers? De waarde moet niet bij een van die stakeholders komen te liggen, maar er moet duidelijk sprake zijn van gedeeld belang om de gezondheid van het gebouw op een hoger peil te brengen.

 

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module