Back to Blog

AFM: Klimaatrisico's onvoldoende ingeprijsd; verduurzaming traag

De maatschappelijke en politieke wens groeit om financiële markten vaart te laten maken met de duurzaamheidstransitie. Als gevolg van klimaatverandering zullen vaker extreme weersomstandigheden, zoals hevige neerslag en lange periodes van droogte zich voordoen. Dit leidt tot een groeiende kans op overstromingen en aantasting van de fundering van vastgoed. Deze risico’s hebben potentieel grote financiële gevolgen voor vastgoedeigenaren in de vorm van mogelijke schadeposten en vermindering van vastgoedwaarden, zo stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Tegelijk zien eigenaren die juist wél investeren in ESG-proof vastgoed hun inspanningen onvoldoende beloond in de waardering van hun vastgoed.

In de recente publicatie Inprijzen van klimaatrisico’s op de woningmarkt worden door de AFM de gevolgen van het onvoldoende inprijzen van klimaatrisico’s belicht en biedt de AFM enkele mogelijke oplossingsrichtingen. De publicatie richt zich specifiek op de woningmarkt, maar is illustratief voor elk type vastgoed.


Blue Module heeft de BasicScan ontwikkeld die een ESG-nulmeting genereert voor elk type vastgoed, inclusief koopwoningen, inclusief klimaatrisico’s. We gebruiken hierbij de gloednieuwe FCAB-methodiek, ontwikkeld door de DGBC (Dutch Green Building Council).


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module