Back to Blog

Blue Module implementeert BREEAM In-Use V6

De Blue Module-software ondersteunt nu ook BREEAM V6 In-Use International, de laatste versie van BREEAM, één van de belangrijkste standaarden om de ESG-prestaties van gebouwen en portefeuilles te meten. BREEAM groeit snel als toonaangevende standaard en daarmee neemt de vraag bij opdrachtgevers toe het verzamelen van de vereiste informatie zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Jan Willem de Graaf, co-Founder van Blue Module: Om ESG daadwerkelijk te kunnen meten zie je de sterke opkomst van standaarden die door de markt zelf zijn ontwikkeld zoals BREEAM, LEED, WELL etc. Eigenaren van vastgoed zien de hoeveelheid werk gemoeid met ESG projecten momenteel sterk toenemen. Er is qua projectmanagement veel werk mee gemoeid en de informatie moet uit een groot aantal bronnen komen. Daarnaast zien eigenaren dat er nog veel meer qua ESG-eisen op ze afkomt. Ze willen daar klaar voor zijn. Ons ICT-team heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan de verwerking van BREEAM Technical manual V6 0.0. tot een projectmatige aanpak. Dit omvat alle concepten, features en taken, inclusief alle beschrijvingen.' 

BREEAM V6 is nu in de Blue Module toegepast voor commercieel vastgoed exclusief woningen. Die laatste categorie wordt binnenkort geïmplementeerd.

Inmiddels wordt BREEAM breed omarmd: zo zijn er in Nederland al meer dan 2.000 BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw certificaten behaald. Met de vernieuwde richtlijnen ligt de lat voor duurzame, bestaande utiliteitsgebouwen nog hoger. De verwachting is een verdere sterke groei van het aantal gebouwen en portefeuilles dat gecertificeerd gaat worden. 

De Graaf: 'Voor BREEAM-projecten leidt de projectmatige aanpak binnen de Blue Module-software tot de volgende aanzienlijke (kosten-)voordelen: minder arbeidsintensief, meer overzicht, minder fouten, opbouw van een eigen ESG-database. De doelstelling is opdrachtgevers te helpen de informatie op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier te verzamelen, per gebouw.'

Blue Module maakt ESG software die harde bewijzen levert ter ondersteuning van taxatie, due diligence, certificering, naleving van overheidsvoorschriften en eisen van huurders. Blue Module biedt een SaaS toepassing voor projectbeheer, capaciteitsplanning en budgettering. De gebouweigenaar krijgt daarmee één consistente bron voor alle info over gezondheid en duurzaamheid. De informatie wordt verzameld op basis van krachtige best practices om informatie te verzamelen, zoals BREEAM, WELL, Fitwel, LEED, GRESB, CRREM, IBOS en/of een eigen best practice.

 

 


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module