Back to Blog

Blue Module ondersteunt meten CO2-risico’s pand via CRREM

Blue Module heeft in zijn ESG-software CRREM geïmplementeerd. CRREM is een steeds belangrijkere standaard om gegevens op gebouwniveau te meten en te benchmarken ten opzichte van het VN-Klimaatakkoord van Parijs, waarbij doel is een netto-nul CO2 uitstoot in 2050.

‘Onze ESG-proces en projectmanagement software maakt het nu veel gemakkelijker voor eigenaren per individueel object de gegevens te verzamelen om hun bezit te benchmarken ten opzichte van het VN-Klimaatakkoord van Parijs.’, zegt Jan Willem de Graaf, Founder en CTO van Blue Module.

'Gestrande' gebouwen

CRREM is ontwikkeld door o.a. het Institute for Real Estate Economics (Oostenrijk), GRESB en TIAS in Tilburg. De CRREM-standaard wordt door steeds meer beleggers gebruikt om hun portefeuilles te beoordelen op Parijs-afstemming, gebouwen te identificeren met een hoog risico op 'stranding', en het effect van retrofits te analyseren. Beleggers zijn gewaarschuwd dat gebouwen de komende jaren zullen stranden door slechte duurzaamheidsscores en toenemende overheidsregulering op het gebied van CO2-uitstoot. De verplichte C-labeling van kantoorgebouwen in Nederland is daar slechts een voorbode van.

Met de door Blue Module ontwikkelde toepassing krijgen eigenaren onmiddellijk inzicht in welke gebouwen  het meest zijn blootgesteld aan klimaatgerelateerde risico’s en hoe dit je portefeuille op termijn kan beïnvloeden - op land- en wereldniveau. De Graaf: ‘Elk land in Europa heeft daarbij een verschillende route richting 2050. Zo heeft België strengere normen dan Nederland en is de CRREM-curve van Noorwegen een fractie van die van Nederland. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met manier waarop energie in de verschillende landen wordt opgewekt.’ Noorwegen heeft veel hernieuwbare energie en België krijgt energie uit kerncentrales die geen CO2 uitstoten. In vergelijking met deze 2 landen is Nederland afhankelijker van energie uit olie en gas en is dus de opgave de Paris Doelen te bereiken ook groter.

Elke soort vastgoed eigen curve

Binnen CRREM hebben de verschillende soorten vastgoed wonen, kantoor, winkels, bedrijfspanden hun eigen curves. Ook die verschillen worden door Blue Module ondersteund.

De vastgoedsector is verantwoordelijk voor ongeveer 38% van het energieverbruik en 29% van alle broeikasgasemissies in de EU, en speelt daarom een cruciale rol in de inspanningen van de EU om de economie te maken van broeikasgassen. Een ambitieus renovatiebeleid zou de vraag naar energie tot 2030 met maximaal 46% kunnen verminderen (Europese Commissie). Om het energieverbruik van gebouwen te verbeteren, moet de vastgoedsector steeds meer aandacht besteden aan de beperking van directe en indirecte emissies die het gevolg zijn van de bouwfase van nieuwe gebouwen of renovaties, en, indien van toepassing, van de ontmanteling aan het einde van de economische levensduur. 

 


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module