Back to Blog

Due Diligence vastgoed voor ESG steeds verder aangescherpt

ESG wordt een integraal onderdeel van de strategische besluitvorming bij investeringen in vastgoed. Zo scherpt INREV, de Europese organisatie van niet-genoteerde vastgoedfondsen, de ESG-criteria voor het beoordelen van een vastgoedfonds verder aan.

De richtlijnen die INREV geeft voor de beoordeling van ESG tellen in de vastgoedwereld: Tot INREV’s leden behoren ongeveer 120 van de grootste institutionele beleggers en 40 van de 50 grootste beheerders van vastgoedfondsen in Europa.

Met ESG-integratie nemen beleggers ESG-factoren systematisch en expliciet op in hun financiële analyse, risicobeoordeling en prestatiebewaking. En dat betekent dat vastgoed dat hier onvoldoende aan voldoet een steeds grotere discount krijgen bij het bepalen van de waarde.

De eerder dit jaar verder uitgebreide INREV Due Diligence Questionnaires (DDQ) bevatten vragen die de erkenning van ESG-praktijken vergemakkelijken en moedigt beleggingsbeheerders aan hun concrete ESG-plannen en praktische initiatieven met betrekking tot hun beleggingsportefeuilles en hun organisaties onder de aandacht te brengen. 

Naarmate de markten zich ontwikkelen, ziet INREV nu een toenemende noodzaak om de sociale aspecten van ESG specifieker te behandelen in een aparte DDQ-bijlage. Deze is begin dit jaar gepubliceerd.

De ESG Social Aspects DDQ Appendix van INREV biedt een mechanisme om de aanpak van een entiteit voor het beheer van sociale aspecten van ESG te beoordelen.

Een aantal belangrijke vragen die bij elke due dilligence beantwoord zouden moeten worden volgens INREV:

  • Verlangt u van uw onderliggende beleggingen dat zij gegevens indienen bij organisaties die duurzaamheidsprestaties evalueren (bijv. Global Real Estate Sustainability Benchmark)? Zo ja, wat zijn uw scores/resultaten?
  • Leg uit hoe u uw bedrijfsbeleid voor de lange termijn over de volgende duurzaamheidskwesties integreert op voertuig- en organisatieniveau en bij de selectie van onderliggende investeringen. Hoe worden deze geïntegreerd in strategische beslissingen?
  • Heeft het voertuig een Environmental Management System (EMS)? Welke aspecten vallen onder het EMS?
  • Hoeveel van uw onderliggende beleggingen hebben een ESG-beleid geïmplementeerd? Hoeveel daarvan hebben de Principles for Responsible Investment van de VN ondertekend, of vergelijkbare ESG-praktijken?
  • Worden er rapportagevormen gebruikt bij de rapportage van informatie over ESG-praktijken?
  • Geef aan of en aan welke normen de sociale aspecten van het beleid voldoen (bijv. nationale wet- en regelgeving, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, fundamentele arbeidsnormen van de IAO, UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment, etc?
  • Geef details over drie belangrijke ESG-initiatieven die verband houden met het investeringsvehikel of uw organisatie

Klik hier voor meer informatie over de INREV DDQ


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module