Back to Blog

ECB geeft banken deadline voor managen ESG-risico’s

De Europese Centrale Bank gaat sterker handhaven bij banken die niet voldoen aan ESG-deadlines. 

Bijna alle Europese banken doen niet genoeg om klimaatrisico's te identificeren en te bestrijden, zo blijkt uit een onderzoek van de ECB. De ECB publiceerde afgelopen week een onderzoek van 186 banken met gezamenlijke activa van €25 biljoen, waaruit bleek dat hoewel 85% een aantal basis praktijken hanteert om klimaatrisico's te identificeren, 96% blinde vlekken heeft en de omvang van die risico's aanzienlijk blijft onderschatten.

‘Sommige instellingen zijn begonnen instrumenten voor overgangs planning te gebruiken, samen met gerichte betrokkenheid van cliënten om de veerkracht van hun bedrijfsmodel over langere tijdshorizonten te vergroten, maar een afwachtende houding komt nog steeds veel voor’, aldus het onderzoek. De implementatie van praktijken was een belangrijk punt van zorg voor de ECB, die verwacht dat banken zich eind 2024 volledig zullen hebben aangepast aan de richtlijnen die zij in 2020 heeft opgesteld.

Tegen maart 2023 verwacht de ECB dat banken ‘klimaat- en milieurisico's adequaat categoriseren en een volledige beoordeling uitvoeren van hun impact op de activiteiten van de banken’, zegt de ECB  in een verklaring. En tegen eind 2023 moeten banken een risicobeheer strategie hebben die klimaat- en milieurisico's omvat. ‘De termijnen zullen nauwlettend worden gevolgd en indien nodig zullen we maatregelen nemen ter handhaving,’ aldus de ECB.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module