Back to Blog

‘Diepgroene’ fondsen meest populair ondanks economische teruggang

Duurzame beleggingsfondsen die hard bewijs kunnen leveren voor hun ESG-inspanningen halen tijdens de huidige terugslag van de economie veel gemakkelijker geld op dan fondsen die minder ambitieus zijn. Fondsen die zich niet op duurzaamheid richten zijn helemaal uit de gratie.

The Economist beschrijft in de laatste editie dat ondanks de oorlog in Oekraïne, de stijgende olie- en gasprijzen en schandalen rond greenwashing (DWS in Duitsland, HSBC in het Verenigd Koninkrijk) investeren populair blijft in assets die hoog scoren als het gaat om Environmental Social Governance (ESG).

Maar ondanks al het gepraat over een terugslag zijn duurzame beleggingsfondsen tijdens de neergang van dit jaar veel veerkrachtiger geweest dan andere fondsen. Volgens gegevensbureau Morningstar was eind september 139 miljard dollar in duurzame fondsen gestroomd, tegenover 643 miljard dollar netto uitstroom uit de bredere markt. Europese fondsen hebben het meeste geld aangetrokken, met 89% van de totale instroom in duurzame fondsen, maar zelfs in Amerika hebben dergelijke fondsen meer geld aangetrokken dan andere beleggingsinstrumenten.

Beheerders van duurzame fondsen wijzen erop dat hun beleggers zich niet al te zeer storen aan korte termijn rendementen, zo schrijft The Economist. Mensen die geld steken in ESG geloven dat de energietransitie niet iets is dat zich in een paar jaar voltrekt, maar een langetermijntrend waardoor hun investeringen onvermijdelijk zullen renderen. De oliemultinationals zijn dit jaar misschien een goede investering geweest, geven ze toe, maar dat zal ophouden als de deadlines voor het bereiken van netto nul emissies dichterbij komen. Duurzaam denkende beleggers zijn meestal jong en hebben een investeringshorizon van tientallen jaren. Zij maken zich niet druk over een paar jaar slechte prestaties.

Uit de gegevens van Morningstar blijkt inderdaad dat hoe groener het fonds, hoe groter de kans dat het beleggers heeft verleid om te blijven. De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, een regelering over normen voor klimaatinvesteringen, verdeelt fondsen in drie categorieën. Die in de groenere categorie, bekend als artikel 9-fondsen, kenden de grootste netto-instroom in het derde kwartaal van het jaar. Artikel 8 fondsen, in de sector soms "lichtgroen" genoemd, hebben netto uitstroom gezien - maar niet zo groot als die van artikel 6 fondsen, die zich helemaal niet op duurzaamheid richten.

Kenmerk van deze artikel-9 fondsen, die ook in het vastgoed snel aan populairiteit winnen is dat het fondsen zijn met duurzame belegging als doelstelling en dat deze fondsen ook in staat moeten zijn het harde bewijs daarvoor te leveren. Maar ook voor artikel 8 fondsen, die zich richten op duurzaamheid karakteristieken, is het belangrijk om ESG meetbaar te maken. Het langetermijnspel spelen wordt steeds belangrijker, ook in de vastgoedwereld: Zelfs als je niet streeft naar classificatie als Artikel 8 of Artikel 9 onder SFDR, is het meten van ESG eerder vroeger dan later zinvol. Je kunt ervoor kiezen om alleen de basis te meten, of om er helemaal voor te gaan. Hoe dan ook, deze metingen komen je bedrijf op de lange termijn op verschillende manieren ten goede.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module