Back to Blog

EU-roadmap 'Fit for 55': ook forse impact voor gebouwde omgeving

De op 14 juli presenteerde omvangrijke roadmap van de Europese Commissie om in de EU in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 heeft forse impact op vele sectoren, waaronder de gebouwde omgeving.

Op 14 juli presenteerden voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter voor de Green Deal Frans Timmermans Fit for 55. Rondom die persconferentie organiseerde het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een webinar met zo’n dertig gasten en vijf panelleden. Die belichten de betekenis van Fit for 55 voor de Nederlandse situatie.

Pakket

De uitwerking van de Green Deal beslaat honderden pagina’s en bestaat uit een zeer breed pakket van klimaatmaatregelen in veel sectoren, tegelijk met een Social Climate Fund van miljarden om de transformatie op een sociaal eerlijke manier te laten verlopen, eerlijk verdeeld tussen lidstaten en tussen burgers. “Het klimaat is een integraal onderdeel geworden van sociaaleconomisch beleid,” constateert Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving. “Dit is toch revolutie: EU-beleid dat aangrijpt op nationale emissies, zoals in de gebouwde omgeving. Het legt vast hoe de uitstoot in doe sectoren in de komende jaren omlaag moet.”

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module