Back to Blog

Grote kloof tussen bedrijven en aandeelhouders over ESG-rapportages

Er is een aanzienlijke 'disconnect' tussen ondernemingen en hun aandeelhouders als het gaat om rapportages over ESG. Ondernemingen en beleggers zitten niet op één lijn wat betreft hun visie op de beste manieren om duurzaamheid in de bedrijfsrapportage te verweven. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van adviseur en accountant EY dat ook grote betekenis heeft voor de vastgoedsector.

Informatie op assetniveau kan de sleutel zijn tot wederzijds begrip, maar aan de verwachtingen rond transparantie van belanghebbenden wordt niet voldaan, zo blijkt uit de EY Global Corporate Reporting and Institutional Investor Survey. Driekwart van de ondervraagde beleggers zegt dat 'bedrijven zeer selectief zijn in de informatie die ze aan beleggers verstrekken, waardoor bezorgdheid ontstaat over greenwashing.' Meer dan driekwart van de beleggers (88%)  zegt 'tenzij er een wettelijke verplichting is om dat te doen, de meeste bedrijven ons slechts beperkte, voor de besluitvorming bruikbare ESG-informatie verstrekken.'

Ondernemingen moeten de verwachtingen van langetermijnbeleggers met betrekking tot duurzaamheid verduidelijken, zo stelt het onderzoek. Bedrijven blijven meer tijd, middelen en leiderschapsinspanningen investeren in duurzaamheid. Er bestaat echter nog steeds een grote kloof tussen de verwachtingen en doelstellingen van ondernemingen en hun beleggers als het gaat om bedrijfs- en duurzaamheids verslaggeving - in het bijzonder de ESG-informatie die (samen met de bestaande jaarrekeningen) ondernemingen en hun belanghebbenden kan helpen om de prestaties te communiceren en te beoordelen aan de hand van strategische risico's en kansen in meerdere dimensies.

Deze ontkoppeling kan de goede werking van de kapitaalmarkten, de collectieve strijd tegen bedreigingen zoals klimaatverandering, en het vertrouwen dat nodig is tussen een onderneming en haar belanghebbenden, waaronder klanten, werknemers en gemeenschappen, mogelijk ondermijnen. EY onderzocht deze kwesties aan de hand van een methode waarbij 1.040 senior financiële leiders bij de ondernemingen die verslag uitbrengen en 320 institutionele beleggers als gebruikers van die informatie werden ondervraagd. Er komen drie belangrijke thema's naar voren voor de toekomst van de bedrijfsrapportage:

  1. De kloof tussen ondernemingen en beleggers: Er is een aanzienlijke kloof tussen ondernemingen en beleggers als het gaat om het handhaven van een focus op waardecreatie en duurzame groei op lange termijn, en het vermijden van kortetermijndenken.
  2. Het belang van effectieve bedrijfsrapportage: Effectieve bedrijfsrapportage kan de sleutel zijn tot het opbouwen van afstemming en begrip, maar beleggers zeggen dat de huidige ESG-informatie niet aan hun eisen en verwachtingen voldoen.
  3. Inzicht in de verwachtingen: Om deze kloof te dichten, stelt het onderzoek voor dat bedrijven een beter begrip moeten opbouwen van de duurzaamheidsverwachtingen van langetermijnbeleggers en hun vertrouwen moeten verdienen door de betrokkenheid van de financiële functie bij ESG-bekendmakingen te definiëren.

 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module