Back to Blog

Holistische tool IBOS meet ESG-prestaties van gebouwen

De ESG-beweging verandert snel de manier waarop we naar gebouwen kijken bij het beoordelen van hun waarde. Naast huurinkomsten en locatie, op welke andere aspecten moeten we letten?

RICS neemt hierin het voortouw door de Building Operations Standard (IBOS) aan te bieden, een zelfevaluatietool die bedrijven en organisaties ondersteunt bij het consistent meten van de operationele prestaties van hun gebouwen.

IBOS bekijkt de prestaties in vijf aspecten: conformiteit, functionaliteit, economie, duurzaamheid en presterend vermogen. Dit gratis instrument helpt deze vijf pilaren tot leven te brengen, en standaarden zoals WELL, BREEAM, Fitwel, Leed en WiredScore/SmartScore bieden praktische aanpakken voor elke pijler.

IBOS, draait om vijf belangrijke pijlers: naleving | economie | functionaliteit | duurzaamheid | prestaties. Door te beoordelen tegen deze pijlers, kunnen gebouwen op een consistente manier worden gemeten. Op welke pijler presteert jouw gebouw het best? Wat kun je doen om de status van je zwakste pijler te verbeteren?

IBOS gaat verder dan de traditionele manieren van beoordelen van gebouwprestaties om professionals te voorzien van een scala aan gegevens. De beoordelingsresultaten kunnen worden gebruikt om beslissingen te nemen over ESG en duurzaamheid, optimalisatie van gebouwen en gebruikerservaring.

Het framework kan worden geïntegreerd in uw eigen systeem of u kunt gebruik maken van het RICS IBOS zelfbeoordelingstool.

'Compliant' betekent dat een gebouw voldoet aan de relevante wetgeving, beste praktijken en richtlijnen voor de gebouwde omgeving en vertaalt zich IBOS in de volgende scores:

  1. Onderontwikkeld - Geen systematische monitoring of meting van de indicator.
  2. Ontwikkelend - Systematische monitoring en meting van de indicator tegen een benchmark of doel.
  3. Goed - Systematische monitoring en meting van de indicator tegen een benchmark of doel en regelmatige rapportage aan directie/vergelijkbaar over prestaties en hoe deze kunnen worden verbeterd.
  4. Geavanceerd - Systematische en geautomatiseerde monitoring en meting van de indicator tegen een benchmark of doel en regelmatige rapportage aan directie/vergelijkbaar over prestaties en hoe deze kunnen worden verbeterd en technologie wordt gebruikt om de opname en analyse van gegevens te automatiseren.

Klik hier voor IBOS self-assessment tool

De ESG-software van Blue Module, op basis van de meest toongevende standaarden (zie boven), ondersteunt de aanpak van IBOS.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module