Back to Blog

Huurder wil meer transparantie over stijgende energiekosten

 

De meeste eigenaren van gebouwen en asset managers richten zich al vele jaren op energieprestaties, maar nu wordt pijlsnel adequate rapportage hierover belangrijk. De forse stijging van energieprijzen heeft daar alles mee te maken. 

Daar komt bij dat de concurrentie in de kantorenmarkt toeneemt: Deskundigen zoals Herman van den Berg voorspelden onlangs in Het Financieele Dagblad dat de verdeling thuiswerken/kantoor zo’n 60/40 blijft.

De hogere energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie is gestegen tot 10 % en dat vertaalt zich direct in forse kostenstijgingen voor de kantoorhuurder. Ten eerste stijgen de energiekosten en is de huurder duurder uit. Zijn de energiekosten onderdeel van de servicekosten dan komt daar 5% administratiekosten over de energie bij. Ten tweede maken de energiekosten onderdeel uit van de CPI index en aangezien de huur doorgaans gekoppeld is aan de CPI index stijgen die mee. Kortom de huurder betaalt de energiestijging dubbel en de verhuurder houdt zich stil. Is het niet de taak van de verhuurder om de extra huurinkomsten te gebruiken om panden versneld te verduurzamen?

Het verwijt dat eigenaren verdienen aan de energiecrisis ligt dan al snel op de loer. Transparant zijn naar huurders over wat je doet om de energieprestaties van je gebouw te verbeteren en daarover voortdurend communiceren is dan extra belangrijk.

Energieprestaties zijn naast gezondheid en welzijn een extra argument voortdurend naar je huurders te communiceren. Die zullen steeds meer om dit soort gegevens vragen, waar rapportages over Environmental, Social Governance eerder vooral waren gericht op interne rapportage, due diligence of benchmarking binnen een peer group.

Zeker grotere huurders hebben daarnaast een beleid te rapporteren hoe ze omgaan met ESG, ook wat betreft hun gebouw. En hun werknemers vinden duurzaamheid, gezondheid en welzijn belangrijker dan ooit tevoren.

Belangrijk is dan ook waarmee je je als gebouweigenaar vergelijkt, bijvoorbeeld met een internationale standaard als BREEAM of een benchmark als GRESB.  Zo wil GRESB de prestaties weten van gegevens over energie, water en afval, terwijl ook toonaangevende indicatoren worden bijgehouden, waaronder audits en certificeringen voor energie, water, afval en gezondheid/welzijn. Wie dat op object- en zelfs unit niveau kan doen zal steeds meer punten krijgen.

Achter de deur van de huurder

Terwijl de kantorensector iets meer gestroomlijnd is voor het rapporteren van deze gegevens, omdat de hoofdmeters van de nutsbedrijven gewoonlijk aan de eigenaar of asset manager van het gebouw worden gefactureerd, zijn bijvoorbeeld woningcomplexen moeilijker op detailniveau te rapporteren. Je zult achter de deur van de huurder moeten komen. Vandaar ook dat je een groeiende rol ziet van de property manager bij ESG-projecten. Die kunnen een verzoek om gegevens rechtstreeks aan de huurder voorleggen door een partnerschap aan te moedigen om zowel het energieverbruik als de kosten te verminderen. Ze kunnen ook hulp bieden bij de beoordeling van energie- en waterefficiëntie projecten die de resultaten van de huurder kunnen helpen en tegelijkertijd de milieuprestaties voor de eigenaar van het gebouw kunnen verbeteren.

Op het niveau van het gebouw biedt openbaarmaking van de milieuprestaties transparantie voor huurders om bij de keuze van hun nieuwe kantoorlocatie(s) rekening te houden met de exploitatiekosten en de energieprestaties van het gebouw. Voor grotere nationale of internationale bedrijven helpt openbaarmaking op gebouwniveau huurders ook om vestigingen in hun portefeuille te vergelijken. En dat gaat verder dan de energielabels van die gebouwen te vergelijken - de daadwerkelijke prestaties, daar gaat het om.
 

Proactieve communicatie 

Het andere belangrijke gebied van transparantie op dit moment betreft gezondheid en welzijn. Als werknemers naar kantoor terugkeren, dan willen velen op de hoogte blijven van wat de eigenaar van het gebouw en het property management in hun gebouwen doen om hun gezondheid en veiligheid te waarborgen. Steeds meer gebouweigenaren zijn proactief in hun communicatie naar huurders door te bespreken hoe ze de activiteiten in hun gebouwen hebben veranderd. Dergelijke veranderingen zijn bijvoorbeeld het vroeg en laat laten draaien van de systemen in het gebouw om ze door te spoelen, het verhogen van de ventilatiesnelheid om de lucht die in de gebouwen wordt gerecirculeerd te verdunnen, het verhogen van de filterwaarden in hun systemen om meer deeltjes uit te filteren. Je kunt ook denken aan het toepassen van nieuwe technologieën die gericht zijn op virussen en/of bacteriën in de luchtstroom, aanraakvrije voorzieningen in het gebouw, en vele andere. Als je pand een certificering heeft, zoals de WELL Health-Safety Rating of een andere wellness-certificering heeft, promoot dit dan en voeg labels toe. 

De organisatie en communicatie van informatiestromen over ESG nemen een hoge vlucht en eigenaren die daarin voorop lopen zijn winnaars als het gaat om impact en de waarde van hun portefeuille. De energiecrisis maakt dat deze verandering nog sneller gaat!


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module