Back to Blog

Onderzoek Patrizia: Steeds meer beleggers willen de sociale impact van investeringen meten

Naast CO2-uitstoot willen steeds meer beleggers de sociale impact van hun investeringen meten, zo blijkt uit recent onderzoek van leidende Duitse assetmanager Patrizia. 76% van de vastgoedbeleggers legt ESG-gegevens vast - een toename van 18% t.o.v. vorig jaar - en wil hun beleggingen CO2-neutraal maken Bijna de helft voorspelt dat ze tegen 2027 de sociale impact van hun activa zullen meten. Ongeveer een kwart is van plan hun aandeel van beleggingen in impact investing te laten groeien.

De resultaten laten drie groeiende trends zien voor institutionele beleggers op het gebied van ESG / duurzaamheid:

1. Een groeiende aandacht voor het meten van energieverbruik en broeikasgasemissies om de CO2 voetafdruk van activa te verkleinen
2. De 'S' van ESG zal prominenter worden voor metingen en investeringsbeslissingen
3. Een sterk groeiende belangstelling voor impact investing
Op dit moment legt 76% van de ondervraagde beleggers ESG-gegevens vast en gebruikt ze voor hun vastgoedbeleggingen, een toename van 18% ten opzichte van de enquête van vorig jaar. Bij het meten van ESG richten beleggers zich op strategiëen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Negenenzestig procent vertelde dat ze van plan zijn het energieverbruik van hun vastgoedbeleggingen in de komende 5 jaar te meten, 66% (tegen 60% in de enquête van vorig jaar) zal de directe CO2-uitstoot (Scope 1) bijhouden, 39% (tegen 30% in 2021) de indirecte CO2-uitstoot (Scope 2) en 32% (tegen 17% in 2021) de CO2-uitstoot langs hun waardeketen (Scope 3) - waarbij 17% verklaarde al een decarbonisatie-roadmap voor hun portefeuille te hebben.

Mathieu Elshout, Hoofd Duurzaamheid & Impact Investing, bij PATRIZIA, zei: 'De mate van engagement die we hier in deze enquête bij onze cliënten zien voor het CO2-vrij maken van de gebouwde omgeving, die tenslotte verantwoordelijk is voor 40 procent van alle broeikasgasemissies, maakt echt indruk op me. Het is bemoedigend dat onze investeerders van ons verwachten dat wij het voortouw nemen bij het decarboniseren van hun investeringen. Bij PATRIZIA voeren we, met steun van onze beleggers, al een duidelijke en robuuste ESG strategie, die verder wil gaan dan de internationale wettelijk bindende doelstelling voor 2050 door in onze hele portefeuille tegen 2040 netto nul koolstof te bereiken en tegen 2030 een CO2-vermindering van 50%.'

Lees hier meer over het Patrizia-onderzoek


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module