Back to Blog

Overheidsregulering en opmars certificering stimuleren vraag naar betere ESG-informatie

De regulerende druk voor ESG-proof vastgoed neem toe. Ook zie je een forse toename van de certificering en benchmarking in de markt. Deze trends drijven de snel groeiende vraag naar betrouwbare ESG-informatie. Dat was de boodschap van Co-Founder van Blue Module, Paul Wessels in een interview met Richard Betts van Real Asset Media tijdens de belangrijkste Nederlandse vastgoedbeurs Provada.Transparant zijn en je informatie orde hebben als het gaat om ESG, dat is de grote challenge voor veel bedrijven.
Het bij elkaar brengen van alle informatiestromen rond ESG is de grote opgave. Als je kijkt naar de standaarden, zoals BREEAM, WELL of Fitwel, dan valt op dat deze steeds meer holistisch worden. Ze raken het onderwerp duurzaamheid, maar ook meer en meer de ’S’ in ESG zoals gezondheid. Dat betekent dat je informatie moet verzamelen uit verschillende bronnen om te bewijzen dat je ESG-proof bent.
Dit is ook erg belangrijk vanuit het oogpunt van de occupiers. Zij hebben hun eigen ESG-beleid. Zeker als je kijkt naar de grotere huurders. Dat brengt druk op de eigenaren om de dialoog op gang te krijgen met de huurder om echt stappen te maken met ESG.

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module