Back to Blog

Praktische stappen maken met ESG in vastgoed

 

Vaak denken vastgoedpartijen dat het best moeilijk is echt stappen te maken richting een ESG-strategie. Aan de hand van 5 stappen kan je laten zien dat het heel goed mogelijk is hier als organisatie een begin mee te maken.

ESG (environmental, social, governance) heeft grote impact op de vastgoedwereld. Het is de ‘2e revolutie in duurzaamheid’, een holistische benadering waarbij duurzaamheid ‘oude stijl’ (energie, materiaalgebruik) samengaat met thema’s als gezondheid en welzijn.

Kenmerk van ESG – In het Nederlands Milieu, Maatschappij en Goed ondernemingsbestuur – is dat prestaties periodiek objectief moeten worden gemeten en dat die openbaar moeten worden gedeeld.

Ooit werd ESG beschouwd als ‘nice to have’. Maar nu zijn duurzaamheid, gezondheid en welzijn zaken die eindgebruikers, aandeel- houders, banken en overheid verwachten en eisen. De urgentie neemt toe door de corona pandemie en de aanhoudende aandacht voor klimaatverandering.

In welke fase van duurzaamheid je ook zit, je ontkomt niet meer aan ESG. Het vermogen prestaties en voortgang in duurzaamheid en gezondheid te meten bepaalt het verschil tussen winnaars en verliezers – Mogelijk wil je voor huurders de gebouwprestaties inzichtelijk maken of vragen aandeelhouders of overheid om meer gedetailleerde informatie. Misschien wil je financier meer weten of wil je rapporteren aan een benchmark als GRESB of wil je WELL, BREEAM of anderszins certificeren.

Wat voor opgave je ook hebt, één ding is duidelijk: Je vermogen ESG-informatie van hoge kwaliteit te verzamelen, kwaliteit te waarborgen en vervolgens te publiceren is essentieel voor de succesvolle invoering van een ESG-strategie.

In dit Whitepaper laten we je aan de hand van vijf stappen zien hoe je echt werk kan maken van gezond en duurzaam vastgoed:

  1. Verdiep je in de businesscase
  2. Bepaal je startpositie
  3. Kies voor een Best Practice
  4. Richt je op de uitvoering
  5. Durf te communiceren

Test, verify, certify

Als je je ESG op orde hebt leidt dat tot
een betere bedrijfsvoering met tevreden huurders, een sterkere portefeuille en meer mogelijkheden kapitaal aan te boren. Investeerders willen werken met partijen die de belofte van ‘blauwgroene’ assets kunnen waarmaken. We zien de opmars van ‘green’
en ‘blue’ finance.

Om het bewijs te kunnen leveren aan je huurders of succesvol te zijn op de kapi- taalmarkt is een checklist aanvinken niet meer voldoende. Vereist is dat je realtime toegang hebt tot specifieke ESG-informatie over gebouwen, portefeuilles en gebieden.

Dan kan die informatie worden gedeeld met huurders, investeerders, overheid en banken. De gebruikers van een gebouw willen resultaten die ze kunnen begrijpen, kapitaalverschaffers willen bruikbare inzichten in de ‘blauwgroene’ prestaties van het gebouw. Een zorgvuldig proces van dataverzameling, verificatie tot certificering (‘test, verify, certify’) is daarom van groot belang.

De vertaling van ruwe data naar zinvolle informatie over gebouw, portefeuille of gebied vereist een technologische oplossing met de volgende eigenschappen:

  • Één consistente bron voor alle informatie over gezondheid en duurzaamheid.
  • Baas over eigen informatie: Alleen de  gegevens die je bewust deelt, worden  buiten de organisatie zichtbaar.
  • Krachtige en internationaal toonaangevende ‘best practices’ om informatie te verzamelen.
  • Harmonisatie van gegevens zodat je deze gemakkelijk kunt delen met gebruikers, investeerders, externe ratingbureaus en kapitaalmarkten.

 ESG-gegevens vormen de basis voor je inspanningen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Je kunt niet beheren wat je niet weet. De verhuur van een gebouw en het aantrekken van kapitaal hangt af van je vermogen een boeiend verhaal te kunnen vertellen, ondersteund door ESG-gegevens van hoge kwaliteit.

Klik hier als je de ESG-gids voor vastgoed wilt downloaden 

 
Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module