Back to Blog

Provada: transparantie van gegevens cruciaal voor ESG strategie

Transparantie is een must en meten en monitoren een essentieel element van een ESG strategie, zo waren de sprekers het eens op de briefing 'How to Maximise Your ESG Impact', die vorige week plaatsvond op de Provada in Amsterdam.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het leidende Europees mediaplatform Real Asset Media en werd gemodereerd door Richard Betts.

'Er is behoefte aan openbaarmaking van gegevens, van energieverbruik, van de ecologische voetafdruk," zei Rutger Schuur, chief investment officer, ParkBee. 'Nu we over greenwashing voorbij zijn, zijn meten en certificeren de sleutel tot deze overgang.'

Het verzamelen en vergelijken van gegevens verschaft de markt duidelijkheid en zekerheid, zodat investeerders, huurders en geldschieters zowel de prestaties van bedrijven als die van afzonderlijke activa kunnen vergelijken en evalueren.

'Test, verifieer en certificeer: de markt gaat die kant op. Het zal nodig zijn voortdurend bewijs te leveren gedurende de hele levenscyclus van het gebouw', zei Paul Wessels, mede-oprichter, Blue Module. 'We gaan het tijdperk in van het meetbaar maken van ESG.'

Betrouwbare gegevens scheppen echte waarde door de investering in duurzaamheid, welzijn en gezondheid meetbaar en kwantificeerbaar te maken.

'Gegevens in de breedste zin van het woord zijn voor ons uiterst belangrijk',  zei Anne de Jong, CEO, Merin. 'We hebben 17 gebouwen in een slim platform gebracht, we verzamelen de gegevens en gebruiken ze om zuiniger met energie om te gaan. We delen de kosten 50/50 met onze 400 huurders, die het systeem erg waarderen.'

Er is een sterke druk van de markt om transparant te zijn en informatie te geven over energieverbruik en andere maatstaven, maar dat is niet voor iedereen even gemakkelijk.

'Het is moeilijk voor de vastgoedmarkt om informatie te delen en transparant te zijn', zei Wessels. 'Transparantie is niet iets wat van nature in onze sector voorkomt, maar het zal steeds meer afgedwongen worden.'

Koplopers en ESG pioniers zien transparantie als iets positiefs, maar voor anderen is het een lastige verandering in gewoonten en mentaliteit. 'Sommige bedrijven denken dat energieverbruik een bedrijfsgeheim is, dus is het heel moeilijk om de transparantie te krijgen die nodig is', zei Joost Leendertse, oprichter & CEO, VerusSol.

Naarmate meer bedrijven het juiste doen, vrijwillig of gedwongen door druk van de markt en regelgeving, zal de behoefte aan geheimhouding geleidelijk verdwijnen. 'Voor ons is het delen van informatie en de markt laten weten dat mijn gebouwen groen zijn een unique selling point', zei de Jong. 'Maar de markt verandert snel: over twee of drie jaar is transparantie de norm.'

Lees hier meer.

 

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module