Back to Blog

PWC-onderzoek: 75 % bedrijven vindt dat CSRD leidt tot meer integratie van ESG in bedrijfsbeslissingen

Ongeveer drie kwart van de bedrijven die zich voorbereiden om verslag uit te brengen volgens de EU-richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (CSRD), zegt dat ze duurzaamheid meer in hun besluitvorming opnemen. Veel bedrijven melden ook allerlei voordelen, zoals betere milieuprestaties en hogere omzet, als gevolg van duurzaamheidsrapportage, blijkt uit een nieuwe enquête van PwC.

In het rapport, PwC’s Global CSRD Survey 2024, heeft PwC meer dan 540 topmanagers en senior professionals uit meer dan 30 landen ondervraagd bij bedrijven die zich voorbereiden op de CSRD. Dit betreft ook bedrijven met hoofdkantoor in de EU, uit verschillende sectoren. Meer dan de helft van deze bedrijven heeft een omzet van meer dan $1 miljard, en 57% is van plan om in 2025 voor het eerst te rapporteren op basis van gegevens uit 2024. De CSRD vervangt de oude richtlijn voor niet-financiële rapportage (NFRD) en verplicht nu veel meer bedrijven om duurzaamheidsinformatie te verstrekken, namelijk meer dan 50.000 in plaats van 12.000. De richtlijn stelt ook strengere eisen aan rapportages over de impact van bedrijven op het milieu, mensenrechten en sociale standaarden, en duurzaamheidgerelateerde risico’s. De CSRD is sinds begin 2024 van kracht voor grote bedrijven met meer dan 500 werknemers, gevolgd door bedrijven met meer dan 250 werknemers of €40 miljoen omzet in 2025, en beursgenoteerde mkb-bedrijven in 2026.

De enquête toont aan dat de meeste bedrijven vertrouwen hebben dat ze klaar zullen zijn om te rapporteren volgens de CSRD, inclusief 97% van de bedrijven die in 2025 beginnen, en 93% van de bedrijven die in 2026 rapporteren. Hoewel bedrijven zeker zijn over de duurzaamheidsonderwerpen waar ze al over rapporteren, zoals hun personeel (96% vertrouwen) en klimaatverandering (94%), zijn ze minder zeker over nieuwe onderwerpen van de CSRD, zoals biodiversiteit (62% vertrouwen) en de impact op gemeenschappen (70%).

Terwijl bedrijven zich voorbereiden op hun CSRD-rapportage, verwachten ze allerlei voordelen, zoals betere milieuprestaties, betere betrokkenheid van belanghebbenden en risicobeperking. Een belangrijk punt uit het rapport is dat bedrijven die verder gevorderd zijn in hun voorbereiding – die in 2025 rapporteren – veel meer voordelen verwachten, vooral financieel. Bijvoorbeeld, 38% van de bedrijven die in 2025 rapporteren, verwacht dat de CSRD hen zal helpen om hun omzet te verhogen, tegenover 18% van de bedrijven die in 2026 rapporteren. Ook verwacht 34% van de bedrijven die in 2025 rapporteren, kosten te besparen, terwijl dit bij de bedrijven die in 2026 rapporteren, maar 16% is.

Hoewel bedrijven vertrouwen hebben in hun vermogen om aan de CSRD-verplichtingen te voldoen, ervaren ze toch veel uitdagingen. De grootste problemen zijn de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens, met 59% die dit als een groot probleem noemt, gevolgd door de complexiteit van de waardeketen (57%) en het gebrek aan personeel (50%).

Veel bedrijven hebben nog niet veel geïnvesteerd in technologie om hun ESG-gegevens te beheren. 74% gebruikt nog steeds spreadsheets voor hun duurzaamheidsrapportage, ver boven andere oplossingen, zoals koolstofberekeningstools (37%), geïntegreerde ERP-systemen (32%), en software voor duurzaamheidsbeheer (27%). Toch verwachten veel bedrijven dat ze in de toekomst meer zullen investeren in deze technologieën, met 47% en 49% die plannen hebben om koolstofberekeningstools en duurzaamheidssoftware te gebruiken.

Verder blijkt uit de enquête dat bedrijven verwachten dat het naleven van de duurzaamheidsrapportage een gezamenlijke inspanning van verschillende afdelingen vereist. Gemiddeld zijn acht afdelingen betrokken bij de CSRD-implementatie. De belangrijkste afdelingen die momenteel betrokken zijn, zijn Duurzaamheid (93%), Financiën (77%), en het Directiecomité en de Raad van Bestuur (73% en 72%).

Klik hier voor meer informatie.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module