Back to Blog

PwC-onderzoek: Meer dan de helft van bestuurders heeft onvoldoende inzicht in ESG-strategie of -risico's

Volgens de recent verschenen jaarlijkse Corporate Directors Survey van PwC hebben de meeste ondernemingsbesturen geen goed inzicht in de ESG-risico's van hun bedrijven of in de ESG-strategie van het bedrijf. Hoewel ESG een plaats begint te krijgen in de belangrijkste praktijken qua risicobeheer, komen belangrijke onderwerpen als mensenrechten en klimaatverandering zelden aan bod in de bestuursdiscussies.

PwC rapporteert een aanzienlijk verschil in ESG-focus tussen grotere en kleinere bedrijven. Terwijl 73% van de bestuurders bij bedrijven met een jaaromzet van meer dan $10 miljard zei dat ESG gekoppeld is aan de bedrijfsstrategie, zegt slechts 40% bij bedrijven met een omzet van minder dan $1 miljard iets dergelijks. Voor het onderzoek ondervroeg PwC 704 bestuursleden van bedrijven uit meer dan 12 bedrijfstakken. 72% van de ondervraagden vertegenwoordigde bedrijven met een jaaromzet van meer dan $ 1 miljard, en 64% zat meer dan 5 jaar in het bestuur, zo meldt ESG Today.

Uit het onderzoek bleek dat besturen hun aandacht voor ESG-kwesties blijven vergroten: 55% van de bestuurders meldt dat ESG-kwesties regelmatig op de agenda van hun bestuur staan, een lichte stijging ten opzichte van 52% vorig jaar, en van slechts 34% in 2019. Belangrijk is dat ESG meer wordt geïntegreerd in bedrijfsbrede risicoberekeningen.  65% van de bestuurders zegt dat ESG deel uitmaakt van de discussies over het beheer van bedrijfsrisico's.

Ondanks de toenemende aandacht voor ESG-risico's lijken raden van bestuur onvoldoende greep te hebben op belangrijke aanverwante kwesties. Slechts 27% meldde dat hun bestuur ESG-risico's 'zeer goed' begrijpt, 42% meldde dit begripsniveau voor de algemene ESG-strategie van hun bedrijf, en 24% voor ESG-kansen. Terwijl bijna de helft aangaf een goed begrip te hebben van de inspanningen van het bedrijf op het gebied van diversiteit en inclusie, meldde slechts 16% dit voor klimaatrisico's en -strategie. Slechts 15% meldde een goed begrip van interne controles en processen rond het verzamelen van ESG-gegevens.

Uit het rapport blijkt dat ESG-gerelateerde onderwerpen de meeste aandacht krijgen in de bestuurskamer, zoals gegevensbeveiliging en beheer van talent, waarbij meer dan 90% van de bestuurders meldt dat hun bestuur de afgelopen 12 maanden elk onderwerp 'substantieel' of 'enigszins'  heeft besproken, evenals de samenstelling van de raad, met 86%. Aan belangrijke opkomende onderwerpen is echter minder aandacht besteed: slechts ongeveer de helft heeft de afgelopen 12 maanden met deze frequentie gesproken over klimaatverandering of koolstofemissies, minder dan een derde over mensenrechten en slechts 30% over de politieke activiteiten van ondernemingen.

Interessant is dat een van de belangrijkste gespreksonderwerpen, dat door bijna 75% op het niveau 'substantieel' of 'enigszins' werd gerapporteerd, het gebruik van niet-financiële maatstaven in beloningsregelingen voor bestuurders was. 92% van de bestuurders was het ermee eens dat aandacht voor niet-financiële maatstaven gepast is. Vrouwelijke respondenten waren vaker voorstander van ESG-indicatoren in beloningsregelingen, waaronder diversiteit en inclusie - 73% tegen 45% voor mannen - en milieudoelstellingen - 40% tegen 30% voor mannen. 

Klik hier om toegang te krijgen tot PwC's 2022 Annual Corporate Directors Survey


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module