Back to Blog

RICS: 'vastgoedindustrie meet wereldwijd nog onvoldoende CO2-emissies'

Een aanzienlijk deel van de vastgoedsector meet nog onvoldoende CO2-emissies. Een van de belangrijkste  belemmeringen is het ontbreken of onbekend zijn met gevestigde normen, richtlijnen en instrumenten. Om te profiteren van nieuwe en opkomende technologieën moeten industriële normen en instrumenten verder worden ontwikkeld, zo stelt de RICS in het sustainability report 2022. 

Samenwerking, kennis en gegevensuitwisseling in de hele sector zullen van cruciaal belang zijn. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder 4.000 vastgoedprofessionals. In het tweede kwartaal van 2022 heeft de RICS de mening gevraagd van duizenden professionals over cruciale kwesties met betrekking tot duurzaamheid en klimaat. Samenwerking kan ook helpen de barrière te overwinnen van een gebrek aan bestaande case studies en relevante demonstratieprojecten gericht op ESG, zo stelt het rapport. Samenwerking in de hele sector is noodzakelijk om wereldwijde professionele normen vast te stellen en te volgen. Richtlijnen en instrumenten voor meting van CO2 zijn een belangrijk stuk van de puzzel, zo komt uit het onderzoek. De respondenten wijzen op de hoge kosten of geringe beschikbaarheid van CO2-arme materialen en tekorten aan vaardigheden als een uitdaging. Verder onderzoek, gegevens en kennisuitwisseling tussen belanghebbenden kunnen dit probleem helpen aanpakken.

De resultaten laten zien dat er zeker vooruitgang is, vooral in de commerciële vastgoedsector sector. Zo blijft de vraag naar duurzame gebouwen wereldwijd stijgen, maar de meerderheid van de respondenten op mondiaal niveau melden een bescheiden toename van de vraag in plaats van een aanzienlijke toename.

De groeiende vraag naar ESG-proof gebouwen is van invloed op zowel de huren als de prijzen. prijzen, waarbij een aanzienlijk deel van de respondenten stelt dat niet-groene vastgoedobjecten een bruine discount krijgen.

Klik hier voor het RICS sustainability report 2022

  


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module