Back to Blog

'Bedrijven spelen struisvogel als het gaat om ESG-regulering'

Bedrijven spelen struisvogel als het gaat om ESG-regulering

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat ruim 40% van de Europese bedrijven nog geen uitgestippeld beleid hebben op het gebied van klimaat, duurzaamheid, en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarbij geeft een kwart van deze bedrijven aan de op handen zijnde klimaat- en duurzaamheidsrichtlijnen van de EU, die de komende jaren in werking treden, te zullen negeren. Een verontrustende bevinding is dat 75% van de accountants, belast met de controle op naleving van deze richtlijnen, zich nauwelijks bewust zijn van hun inhoud. Dit is gebleken uit een studie verricht door Angi Studio, in opdracht van Lefebvre Sarrut, eigenaar van Sdu in Nederland.

Het onderzoek, dat zowel diepte-interviews als online enquêtes omvatte bij 744 Europese bedrijven - inclusief 279 Nederlandse ondernemingen - bracht verder aan het licht dat vier op de tien bedrijven onbekend zijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU. Deze richtlijn verplicht bedrijven met meer dan 250 werknemers of een omzet van boven de 40 miljoen euro om vanaf 2025 jaarlijks te rapporteren over de invloed van hun activiteiten op mens en milieu (ESG en MVO). Voor bedrijven met meer dan 500 werknemers geldt deze verplichting al vanaf 1 januari 2024.

Volgens Wanda Bolte, de hoofdonderzoeker bij Sdu, hebben veel bedrijven de ernst van deze verplichting niet door, waardoor hun toekomstige bestaanszekerheid mogelijk op het spel staat. Ze stelt vast dat 40% van de bedrijven niemand heeft aangewezen om hun ESG- en MVO-beleid te implementeren, en dat een vijfde zich beperkt tot wat wettelijk noodzakelijk is.

Hoewel de auto- en chemische industrie zich beter voorbereiden dan andere sectoren, geeft de helft van de bedrijven die wel actief met deze thema's bezig zijn aan dat de uitvoering ervan een aanzienlijke uitdaging vormt. Dit omvat het vaststellen van ESG-doelen, het verzamelen van gegevens, het inzichtelijk maken van regelgeving en rapportage.

Bolte benadrukt dat het naleven van de CSRD niet alleen een checklist is om af te werken: "De CSRD gaat niet over vinkjes zetten. Je kunt dit niet uitbesteden aan je accountant. Je zult als bedrijf van kop tot staart moeten verduurzamen en hier maatregelen op moeten formuleren. Daarom verontrust het ons dat zoveel bedrijven hiervoor geen mensen en geen middelen beschikbaar hebben en hier geen notie van hebben. We horen namelijk van bedrijven die hier wel mee bezig zijn, dat het heel veel moeite en tijd kost om ESG- en CSR-beleid in te richten."

Ze merkt op dat de productie-industrie al verder gevorderd is met de implementatie van ESG- en MVO-beleid, vanwege hun langere ervaring met milieuregelgeving. Echter, de dienstverlenende sector, die ook moet voldoen aan deze wet- en regelgeving, heeft deze uitdaging nog niet op de radar.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module