Back to Blog

Studie Reuters: belang ESG neemt toe temidden van 'perfect storm'

Thomson Reuters heeft een speciaal rapport samengesteld, ESG Under Strain. Dit rapport is gepubliceerd om de huidige uitdagingen voor regeringen, bedrijven en beleggers onder de loep te nemen nu de tijd dringt om doelstellingen voor 2022-23 en daarna vast te stellen en te realiseren.
Een bijna perfecte storm van geopolitieke, sociale en economische krachten heeft de milieu-, sociale en bestuursdoelstellingen (ESG) van bedrijven, investeerders en regeringen dit jaar onder druk gezet - een situatie die volgens het speciale rapport waarschijnlijk volgend jaar zal aanhouden.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Het rapport bevat een evaluatie van de tegenwind die de groene transitie momenteel ondervindt en de waarschijnlijke richting, met beschouwingen over:

  • De oorlog in Oekraïne
  • Politieke polarisatie in Europa en daarbuiten
  • Uitdagingen om toezeggingen na te komen en verantwoording af te leggen
  • Sterke economische achteruitgang

Te midden van deze beproevingen is voor veel burgers, aandeelhouders, bedrijfsleiders en overheidsfunctionarissen het belang van de onderliggende principes van ESG niet afgenomen. Sterker nog, de noodzaak voor bedrijven om hun maatschappelijke licentie te verdienen door de zorgvuldige toepassing van goed doordachte ESG-initiatieven lijkt toe te nemen.

Klik hier om het rapport te downloaden.

 


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module