Back to Blog

The Economist: ESG-metingen moeten gestroomlijnd worden

Om ESG-metingen doeltreffender te maken moeten ze gestroomlijnd worden. Normerende instanties moeten geen metingen opleggen om elke belangengroep of elk maatschappelijk doel van een vermogensbeheerder te faciliteren. In plaats daarvan moeten ze ervoor zorgen dat niet-financiële informatie alleen vereist is als ze van wezenlijk belang is voor een bedrijfstak.

Dat schrijft de toonaangevende The Economist in zijn editie van 23 juli 2022, met een speciaal rapport over de onweerstaanbare opkomst van Enironmental Social Governance (ESG). Vermogensbeheerders moeten hun aanbod aanpassen. Ze zouden producten moeten maken die beter zijn toegesneden op bepaalde groepen beleggers: klimaatfondsen voor mensen die de CO2-uitstoot willen verminderen, sociale fondsen voor mensen die geïnteresseerd zijn in menselijk kapitaal; en governance-fondsen voor mensen die zich zorgen maken over wanbeheer. Als ze producten willen verkopen die duurzaamheid boven alles stellen, moeten ze op de markt gebracht worden als 'impact' fondsen, zonder roekeloze beloften van hoge rendementen.

Klik hier voor het volledige ESG-rapport in de The Economist.

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module