Back to Blog

Waarom bezit ESG-data cruciaal is voor elke vastgoedeigenaar

Iedere eigenaar van vastgoed moet zelf ESG informatie kunnen verzamelen en publiceren en deze ook zelf in eigendom hebben. 

Waarom is dat belangrijk: We zitten inmiddels in de tweede revolutie qua duurzaamheid. Een ESG-proof gebouw is niet meer nice to have maar een voorwaarde. Naast de prestaties op het gebied van duurzaamheid (energie, materiaalgebruik) is er nu in toenemende mate het besef hoezeer de gebouwde omgeving impact heeft op onze gezondheid en welzijn. 

Vroeger kwam je misschien nog mee weg te vertellen dat je duurzaam was. Nu niet meer. De stakeholders in de vastgoedwereld, van huurders, aandeelhouders, taxateurs tot banken tot overheid willen het bewijs zien dat je met je vastgoed echt stappen zet als het gaat om ESG. 

Naast dat je laat zien dat je echt bijdraagt aan een betere wereld draagt dat ook aantoonbaar bij aan de waarde van je vastgoed.

Opkomst van standaarden

Om ESG daadwerkelijk te kunnen meten zie je de sterke opkomst van standaarden die door de markt zelf zijn ontwikkeld zoals BREAAM, LEED, WELL etc. Anderzijds zie je de overheidsregulering sterk toenemen, Europa loopt daar zelfs in voorop. Banken en taxateurs zijn ook bezig met frameworks om ESG-informatie op te vragen over gebouwen.

Eigenaren van vastgoed zien de hoeveelheid werk gemoeid met ESG projecten momenteel sterk toenemen. Er is qua projectmanagement veel werk mee gemoeid en de informatie moet uit een groot aantal bronnen komen.

Daarnaast zien eigenaren dat het er nog veel meer qua ESG-eisen op ze afkomt en ze willen daar klaar voor zijn.

Wat is onze oplossing? We hebben proces- en projectmanagement software gebouwd waarmee beleggers zelf ESG-informatie kunnen verzamelen. Uniek is dat ze helpen doordat we in het systeem de beste blauwdrukken hebben gebracht die we internationaal kennen: BREEAM, WELL, GRESB, Fitwel, ze zitten erin.

De businesscase voor ESG-software

We helpen ze door de informatie zo efficient mogelijk uit diverse bronnen te halen, van gebouwbeheerssytemen, documenten, sensors etc. Vervolgens helpen we ze door via projectmanagement op basis van een best practice daar chocola van te maken. Met het systeem kun je de diverse contractors betrokken bij ESG-projecten laten samenwerken. En uiteindelijk helpen we ze door de informatie te publiceren, van ESG-rapportage, tot certificering tot dashboarding richting bijvoorbeeld huurders.

Wat is de businesscase? Onze software leidt in de eerste plaats tot aanzienlijke besparingen voor de opdrachtgever. Dit kunnen bij een dergelijk systeem volgens Gartner wel oplopen tot 70 % vs het fysiek verzamelen van data.

Daarnaast krijgt de opdrachtgever een duidelijk concurrentievoordeel doordat ze nu de informatie over ESG op orde hebben. Er zit namelijk veel overlap tussen de verschillende standaarden en regulering en wij zorgen voor harmonisatie van al die data. Daardoor ben je als opdrachtgever voorbereid op wat er nog allemaal op je afkomt qua ESG-regulering.

ESG is de trend in onze economie en de vastgoedwereld heeft een aanzienlijke bijdrage te leveren als het gaat om duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Wij helpen met onze software de vastgoedwereld bij het het verwezelijken van die impact en daarnaast de waarde van ESG-proof vastgoed te onderbouwen.

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module