Back to Blog

Businesscase voor gezond, duurzaam gebouw sterker dan ooit

 

De businesscase voor gezonde en duurzame gebouwen is harder dan ooit: eindgebruikers willen deze gebouwen, beleggers ook en ondertussen neemt de regulering toe. De behoefte aan het continue leveren van hard bewijs over duurzaamheid en gezondheid neemt hiermee sterk toe.

SAMENVATTING

Het zal niemand zijn ontgaan dat duurzame en gezonde gebouwen hotter
zijn dan ooit. Dezer dagen wordt vaak de vraag gesteld: Wat is nu eigenlijk de businesscase voor een dergelijk gebouw? Is dat vooral iets voor high tech gebouwen of voor nieuwbouw. Kan je met bestaande gebouwen eigenlijk wel geld verdienen met duurzaamheid en gezondheid?

Antwoord is dat de businesscase voor gebouwen, nieuwbouw of bestaand, sterker is dan ooit tevoren:

  1. Als we kijken naar kosten: Een duurzaam kantoor leidt tot lagere energielasten. Dat was al langer bekend.
  2. Gezondheid leidt tot een grotere productiviteit van mensen. Daar is ook steeds meer bewijs voor: Bijvoorbeeld een toonaangevend instituut als het Amerikaanse MIT heeft al berekend dat een gezond gebouw $ 50 tot $ 75 per vierkante meter aan arbeidsproductiviteit kan opleveren. We zien ook dat professionele huurders in ruil daarvoor bereid zijn om vijf tot tien procent hogere huurprijs te accepteren. 
  3. De gebruiker is ook veel meer voorbereid om iets te vinden van dat gebouw, het gebouw te reviewen. Je kan een apparaatje aan je smartphone koppelen waarmee je bijvoorbeeld de luchtkwaliteit meet. Je kan die informatie vervolgens delen.
  4. Dan is er het punt over de indirecte waarde. De concurrentie tussen gebouwen neemt verder toe. Corona heeft die concurrentie alleen maar verhevigd en investeerders hebben een veel kritischer beleid ten aanzien van assets die gezond of duurzaam zijn.
  5. Dat betekent dat dit ook steeds een belangrijkere factor is geworden bij de waardebepaling van een gebouw.
  6. Daarnaast zien we uit de angelsaksische wereld de trend overwaaien, dat de claims van eindgebruikers toenemen. De huurder zegt: je moet het als belegger goed voor elkaar hebben, anders krijg je een claim aan je broek. In de Verenigde Staten zien we daar al de eerste voorbeelden van.
  7. Daarnaast zien we de regulering door overheid en de financiële wereld ook steeds verder toenemen, denk bijvoorbeeld aan de regulering door de Europese unie die recentelijk sterk werd aangescherpt.
  8. Alle voorafgaande punten leiden tot een behoefte aan continue bewijsvoering en monitoren, een behoefte aan betere informatie.
Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module