Back to Blog

Leiders in duurzaam vastgoed vragen Europees Parlement om ambitieuzere wetgeving

Leidende organisaties in de verduurzaming van vastgoed dringen bij politiek op om ambitieuzer te zijn met betrekking tot klimaatactie in EU-wetgeving voor gebouwen. Een coalitie van 35 organisaties onder leiding van de World Green Building Council (WorldGBC) riep op 9 februari de politiek op om deze eenmalige kans te grijpen om CO2-uitstoot uit Europese gebouwen te elimineren.

Onder de ondertekenaars van een open brief aan het Europees Parlement zijn organisaties als de Dutch Green Building Council (DGBC) en de RICS. 

Gebouwen in Europa zijn verantwoordelijk voor 40% van energieconsumptie en 36% van CO2-uitstoot. Momenteel richt EU-beleid zich alleen op operationele uitstoot van gebouwen, maar om een totale decarbonisatie te ondersteunen, moet het beleid zowel operationele als ingebedde 'embodied carbon' uitstoot aanpakken. WorldGBC heeft een coalitie van 35 stakeholdergroepen samengesteld, die meer dan 5.000 organisaties uit de gebouwde omgeving vertegenwoordigen, om hoge ambitie op te roepen bij politieke onderhandelingen over de Energy Performance of Building Directive (EPBD).

De coalitie van 35 stakeholdergroepen uit de gebouwde omgeving heeft gisteren een open brief gepubliceerd aan leden van het Europees Parlement. De coalitie roept de politiek op om ambitieuze herziening van de EPBD te steunen en maatregelen te ondersteunen die gericht zijn op versnelde gebouwenrenovatie en energie-efficiëntie, en op het aanpakken van de totale levenscyclusuitstoot van gebouwen, waaronder zowel operationele als ingebedde uitstoot. Dit zal leiden tot klimaatvoordelen, het aanpakken van energie-armoede en de mogelijkheid om jaarlijks tot 3,3 mln groene banen te creëren.

De brief van de coalitie wordt uitgegeven op een moment dat er groeiende politieke en industriële steun is voor beleid gericht op de totale levenscyclusuitstoot van gebouwen, Whole Life Carbon. Dit wordt ondersteund door de EU Whole Life Carbon Roadmap voor de gebouwensector die werd gelanceerd door WorldGBC in 2022, met steun van 35 industrieorganisaties. Daarnaast werden er nationale Whole Life Carbon roadmaps ontwikkeld door tien Green Building Councils in Europa, met input van 600 experts en organisaties. Dit alles maakt deel uit van het #BuildingLife-project, waar meer dan 150 leiders hun toewijding aan Whole Life Carbon beleid in gebouwen verklaarden, waaronder negen leden van het Europees Parlement.

De CEO van WorldGBC, Cristina Gamboa, stelt dat er een duidelijk consensus is in de Europese gebouwensector om een ambitieuze herziening van de EPBD. Gebouwen spelen een belangrijke rol in de transitie naar een decarboniserende samenleving, wat nog belangrijker wordt gezien de politieke onzekerheden en stijgende kosten. Gamboa roept politici op om de overgang weg van inefficiënte praktijken te ondersteunen en energiebeveiligheid te bieden aan kwetsbare huishoudens door groene banen te creëren en lokale economieën te versterken. Het #BuildingLife-project heeft bewezen dat de industrie en beleidsmakers bereid zijn voor de samenwerking nodig om koolstofemissies uit het Europese gebouwendossier te elimineren.

Lees hier het volledige bericht van de World Green Building Council


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module