Back to Blog

EFRAG publiceert concept CSRD ESG-Rapportage

CSRD, de non-financiële rapportering over ESG wordt steeds concreter - Op 25 oktober heeft EFRAG een conceptversie van een Excel-bestand gepubliceerd met betrekking tot de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dit bestand bevat zowel verplichte als vrijwillige openbaarmakingen, waaronder gegevenspunten. Het bestand omvat in totaal 1178 ESRS-gegevenspunten.

In het bestand wordt informatie verschaft over gegevenstypes zoals geldwaarden, percentages, volumes en kwalitatieve gegevens. Ook wordt vermeld of het gegevenspunt verplicht of vrijwillig is. EFRAG, oftewel de European Financial Reporting Advisory Group, is een adviesorgaan dat aanbevelingen doet over financiële verslaggeving binnen de EU.

Er zijn kruisverwijzingen naar andere EU-wetgeving, waaronder de SFDR en PILLAR 3. De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) heeft betrekking op transparantieverplichtingen in de financiële dienstverlening met oog op duurzaamheid. PILLAR 3 verwijst naar openbaarmakingsvereisten voor banken met betrekking tot kapitaal en risicobeheer. 

ESRS staat voor "European Sustainability Reporting Standards". Het is een set normen die zijn ontwikkeld om organisaties te helpen bij het rapporteren van duurzaamheidsinformatie op een consistente en vergelijkbare manier. Deze normen bepalen welke informatie organisaties moeten melden, zoals gegevens over hun milieuprestaties, sociale impact, governance en andere relevante ESG-aspecten.

Jan Willem de Graaf, CTO en mede-oprichter van Blue Module, merkt op: "Binnen deze verplichtingen voor CSRD heeft Blue Module een specifieke aanpak voor vastgoedbedrijven ontwikkeld. We erkennen het unieke karakter en de specifieke uitdagingen van de vastgoedsector en hebben tools en strategieën ontworpen om hen te helpen aan deze vereisten te voldoen."

Daarnaast wordt duidelijk dat de 1178 gegevenspunten betrekking hebben op de 12 ESRS en elk een specifiek format dienen te volgen. Ze bevatten beschrijvende informatie, semi-beschrijvende data, absolute waarden, percentages, geldwaarden, energie-eenheden en GHG (Greenhouse Gas) emissies, evenals SFDR-overeenkomsten voor degenen die kiezen voor deelname.

Ter voorbereiding op de CSRD is de volgende stap het vertrouwd raken met de materialiteitsbeoordeling voor zowel impactbeoordeling als financiële beoordelingen. Ook is het belangrijk kennis te nemen van de normen van de CSRD om een gapanalyse uit te voeren tussen de beschikbare data en de vereiste informatie.

Uiteindelijk zal de dubbele materialiteitsanalyse helpen bij het filteren en koppelen van de gegevenspunten. Het aantal te behouden en bekend te maken gegevenspunten zal afhangen van het aantal materiële aspecten dat wordt geïdentificeerd in de materialiteitsanalyse.

Het definitieve bestand wordt op 15 november gelanceerd.

Klik hier om de conceptversie te bekijken en te downloaden.


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module