Back to Blog

Nieuwe ESG-richtlijnen RICS voor taxatie: impact op waarde niet-duurzaam vastgoed

Nieuwe RICS-richtlijnen voor taxatie van duurzaamheid hebben impact op de waarde van vastgoed dat minder hoog scoort op het gebied van Environmental Social Governance (ESG).

De RICS heeft per 31 januari een nieuwe richtlijn ingevoerd voor taxateurs hoe zij rekening moeten houden met ESG bij het taxeren van commercieel onroerend goed. Dit zou kunnen leiden tot een lagere waardering voor vastgoedactiva die meer CO2 uitstoten of moeilijk te upgraden zijn en/of laag scoren op het gebied van gezondheid en welzijn.

RICS is de organisatie die verantwoordelijk is voor de 'internationale bijbel voor vastgoedwaardering', het RICS Red Book. De zogenoemde Guidance Note, 'Sustainability and ESG in commercial property valuation and strategic advice' beschrijft de reeks normen aan de hand waarvan taxateurs de impact van ESG op de waarde van vastgoed berekenen.

Gebruik relevante ESG-data

Om hun professionele oordeel te onderbouwen, dienen taxateurs te streven naar relevante duurzaamheid gegevens van hun klanten en bijvoorbeeld door het gebruik van tools, gegevens van derden en openbaar beschikbare bronnen. Dit is om ervoor te zorgen dat waarderingsoordelen over duurzaamheid en ESG adequaat ‘evidence-based’ zijn.

Voor het eerst sinds 2013 zijn de richtlijnen van de RICS geactualiseerd over hoe rekening te houden met ESG bij het berekenen van de waarde van vastgoed. Dit betekent dat duurzaamheid, gezondheid, welzijn en sociale impact een veel grotere rol spelen bij het bepalen van de waarde die banken en investeerders aan vastgoed toekennen. De RICS is in februari 2020 begonnen met een evaluatie van hoe ESG in waardering kan worden aangepakt.

In de acht jaar sinds de laatste guidance nota werd gepubliceerd, is ESG steeds hoger op de agenda gekomen voor vastgoedbeleggers. Inmiddels vindt de meerderheid van de beleggers ESG-referenties van vastgoed belangrijk in hun besluitvormingsproces voor investeringen, zo blijkt ondermeer uit eigen onderzoek van de RICS onder vastgoedprofessionals.

Meer aandacht voor gezondheid en welzijn

De 36 pagina's tellende richtlijn legt uit hoe taxateurs moeten nadenken over factoren zoals wat het zal kosten om een ​​onroerend goed te upgraden om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals minimumnormen voor energie-efficiëntie; de impact op de waarde van een gebouw als het uit duurzaamheidsoogpunt veroudert; en wat voor korting beleggers zouden kunnen toepassen als ze hoge duurzaamheid benchmarks hebben, zoals een netto-nul-koolstofuitstoot voor hun portefeuille. De richtlijn wijst erop dat duurzaamheid niet louter gaat over milieukwesties, maar dat er steeds meer aandacht is voor het ‘sociaal’ element van ESG en de gezondheid en het welzijn van medewerkers (bijvoorbeeld ventilatie in kantoren). Die zijn steeds belangrijker bij de besluitvorming over onroerend goed. De Red Book Global Standards-woordenlijst definitie van duurzaamheid verwijst naar ‘gezondheid en welzijn’.

In hun taxatieverslag dienen taxateurs 'te beoordelen in hoeverre het te taxeren object momenteel voldoet aan de duurzaamheids- en ESG-criteria die doorgaans worden verwacht binnen de context van de markt. Dit moet leiden tot een geïnformeerd beeld over de waarschijnlijkheid dat deze van invloed zijn op de waarde. De geïnformeerde koper zou er rekening mee houden bij het nemen van een beslissing over de aanbiedingsprijs', aldus de notitie.

Ze moeten ook 'een verklaring geven van hun mening over de relatie tussen duurzaamheidsfactoren en de resulterende waardering, inclusief een opmerking over de huidige voordelen/risico's die gepaard gaan met deze duurzaamheidskenmerken, of het ontbreken van risico's.'

Klik hier om de Guidance Note, 'Sustainability and ESG in commercial property valuation and strategic advice' te downloaden.

 

Klik hier als je meer wilt weten over Blue Module