Back to Blog

ULI waarschuwt voor 'CO2-zeepbel' in vastgoedwaarden

Transition Risk Assessment Consultation Guidelines  ULI Blue Module

Het Urban Land Institute (ULI) waarschuwt voor een 'CO2-zeepbel' in de prijsstelling van Europees vastgoed en dringt er bij de sector op aan samen te werken om de waarde van vastgoed te behouden en tegelijk de doelstellingen van vermindering van CO2-uitstoot, vastgelegd in het Akkoord van Parijs, te behalen. Om een gezamenlijke aanpak te ondersteunen, heeft ULI op 12 oktober tijdens de  ULI C Change Summit een zogenoemde Transition Risk Assessment Consultation Guidelines gepubliceerd. Deze is onderdeel van zijn C Change programma. Deze richtlijnen beschrijven een gestandaardiseerde methode voor het beoordelen van de kosten van het CO2-vrij maken van gebouwen en het bekendmaken tussen eigenaren, investeerders, potentiële kopers en taxateurs van de belangrijkste transitierisico's en het effect op de waarden.

ULI stelt dat de kosten van niets doen - gezien het huidige gebrek aan regelgeving die verandering stimuleert - momenteel niet worden verdisconteerd in vastgoedtaxaties. Hierdoor zijn de huidige waarden van gebouwen te hoog zijn, met de CO2-zeepbel als gevolg. Als eigenaren nu geen rekening houden met de transitierisicokosten, dan kan de sector een grote crisis tegemoet zien als de zeepbel barst door een verandering in de regelgeving of een economische schok, waardoor de waarden snel dalen. En dit kan eerder vroeger dan later gebeuren, gezien de huidige energiecrisis, die de betaalbaarheid van de huur door huurders aanzienlijk kan beïnvloeden.

Lisette van Doorn, CEO van ULI Europe zegt: 'Alle gebouwen hebben transitierisico's en we weten dat sommige toonaangevende marktspelers de kosten van decarbonisatie zijn gaan overwegen en daarnaar zijn gaan handelen. We moeten echter de bredere industrie aan boord brengen en de kennis verspreiden om het proces te versnellen en te voorkomen dat de zeepbel barst. We moeten de hele industrie sneller in beweging krijgen door sterk te pleiten voor een gezamenlijke aanpak om de bestaande voorraad te transformeren.'

Een belangrijk onderdeel van de door ULI voorgestelde aanpak is de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) die door Blue Module wordt ondersteund.

Download hier ULI's Transition Risk Assessment, Guidelines for Consultation


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module